Infoleht

 

SOTSIAALNE DEMOKRAATIA

Number 1 (14) Märts 2004

Vabadus, võrdsus, vendlus!

3. aprillil 2004 toimub ESDTP konverents, kus Tööpartei valib delegaadid Euroopa Vasakpartei asutamiskongressile
 

ESDTP osaleb Euroopa Parlamendi valimistel

28. veebruaril 2004 toimus Tallinnas Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei korraline Keskjuhatuse koosolek. Otsustati osaleda 13. juunil Europarlamendi valimistel nimekirjaga, mille koosseis otsustatakse lõplikult aprillis parteikonverentsil valimistel. ESDTP kandidaadil peab olema piisavalt teadmisi ja poliitilise välissuhtluse kogemusi. Konverentsil kinnitatakse ka valimisplatvorm ja valimisloosungid. Hüüdlauseid võivad pakkuda kõik piirkondlikud organisatsioonid ning nende seast valitakse sobivaim hääletuse teel.

Keskjuhatus analüüsis ka vajadust Eesti uue põhiseaduse järele ja toetas Eesti Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli riigi aastapäeval peetud kõne seisukohti antud teemal. Loe edasi->

Elavat arutelu tekitasid Euroopa Vasakpartei asutamise dokumendid ning Mõõdukate soov muuta nime ja ideoloogiat sotsiaaldemokraatlikumaks. Loe edasi ->

Keskjuhatus kinnitas ESDTP raamatupidamise aastaaruande. Vaata->

3. aprillil toimub ESDTP konverents

3. aprillil 2004. a. korraldab ESDTP konverentsi. Konverents valib Tööpartei delegaadid Euroopa Vasakpartei asutamiskongressile ja Europarlamendi valimistele.

***

Uusaastatervitus

Aasta 2004 -- tere tulemast!

XXI sajandi 4. aastal astub Eesti avanevasse Euroliitu ja selle kaudu globaliseeruvasse maailma, jättes selja taha rahvusromantilise rahvusriikliku mineviku. Nüüdsest on Eestimaal sündivad lapsed määratud saama maailmakodanikeks.

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööparteioli kahtleval seisukohal, kuid tunnustab rahva enamuse valikut. Nüüd tuleb kõigil tegutseda parima tuleviku nimel, et see minek tooks heaolu kasvu mitte ainult valituile, vaid igale meist. Ja mitte kolmekümne aasta pärast, vaid lähikümnendil.

Koostöös Euroopa vasakpoolsetega on Tööpartei 12 aastat töötanud euroopalike väärtuste teadvustamise nimel. Rõõmustame, et Eestisse on jõudnud arusaamine vasakpoolsuse ehk sotsiaaldemokraatia olemusest ja vajadusest seda täiel häälel kuulutada.

Inimnäolist kapitalismi pole ega saagi olemas olla -- on olemas sotsiaalsete jõudude poolt kontrollitav kapitalism. Miljonäri, lihttöölise ja kodutu vahel pole solidaarsust ega erinevust inimesena. On konkurents. On klassierinevus. Ja on inimväärikus ning küünarnukitunne ühiskonnas. Just nimelt see toob inimesed Pariisi ja Londoni tänavaile kaitsma sotsiaalset turvalisust. Ka Eesti kümneid tuhandeid kultuuritöötajaid haaranud streik näitas, et ühiskonna rikkurite poolt põlatud teenindajad tahavad seista oma õiguste eest.

Tööpartei soovib kõigile eestimaalastele kõigi raskuste kiuste oskust näha elu püsiväärtusi, hinnata seda, mis meil olemas, hoida oma lähedasi ja aidata abivajajaid. Sest uus tulevik koidab ja Eestist ei tohi saada Euroopa tagahoov!

Tere tulemast, aasta 2004, võrdõiguslikkuse, solidaarsuse ja vasakaadete tugevnemise aasta!

Tallinnas, 29. detsembril 2003. a.
Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Keskjuhatus

***


Esimehe veerg

Eile, täna, homme

Tööpartei XII kongress mais 2003 oli eetiliste valikute kongress. Otsus kaitsta Eesti rahvusriikluse tulevikku ei kaudu Euroopa Liidule kajastas rahvahääletusel ligi kahesaja tuhande eestlase tõekspidamisi. Vasakparteina täitsime oma aukohuse ajaloo ees: seisime selle eest, et Eesti riigi seadused oleksid Eestis ülimuslikud, nii nagu 1988. aasta suveräänsusdeklaratsiooniga anti Eesti seadustele ülimuslikkus Moskva omadest.

Rahva otsustada on riigi tulevik. Eesti kodanike enamus valis liiduriigi tee. Septembris 2003 kujundas partei oma uue taktika: ajada Eesti asja Brüsselis, kuhu peagi koondub Tallinna asemel võimutäius. Erinevalt Nõukogude Liidust, kus Moskvas oli parlamendis ka Eesti NSV esindus, Brüsselis seda ei ole. Euroopa parlamendis peavad ennast maailmavaateliselt määratlema kõik need 6. kelle rahvas sinna valib. Meid ja koostööd meiega ootab suuruselt 4. Europarlamendi fraktsioon Ühendatud Vasakpoolsed. Niipalju eilsest.

Tänavu 10. ja 11. jaanuaril tegime üheskoos pika sammu koostöö suunas Euroopaga. Berliinis olime 11 tugeva vasakpartei hulgas, kes asutasid katusorganisatsioonina Euroopa Vasakpartei. See kujundab Europarlamendi vasakfraktsiooni põhisuunad. Täna on meile enesestmõistetav, et Euroopa Liit vajab ühist sotsiaalpoliitikat ja ühiseid fonde vaesuse leevendamiseks. Selle soovi vastu astusid üheskoos välja Eesti peaminister Juhan Parts koos oma Suurbritannia kolleegiga. Tööpartei arutab koostöölepet Euroopa Parlamendi vasakfraktsiooniga: hakkame Eesti arengut Brüsselis mõjutama vaatamata sellele, kas meie esindaja valitakse Euroopa Parlamenti. Niipalju tänasest.

Tänavu on poliitiliseks tähtsündmuseks valimised Euroopa Parlamenti 13. juunil, Bastille’ päeval. Prantsuse kodanlik revolutsioon hävitas sel päeval enam kui kaks sajandit tagasi monarhistliku despootia, kuulutamaks loosungit “Vabadus! Vendlus! Võrdsus!” Sellist Euroopat ja ka Eestit, kallis parteikaaslane, vajab meie rahvas tänagi. Neile valimistele ei lähe me enam üksi. Olles maailmavaateliselt ühtse ja kogu maailmajagu hõlmava Euroopa Vasakpartei võrdõiguslik liige, võime arvestada toetusega Prantsusmaalt ja Saksamaalt, Kreekast ja Hispaaniast, Itaaliast ja põhjamaadest. Olgem siis tegusad, ajamaks õiglase Eesti asja peagi laienevas Euroopas! See on meie homne.

Tiit Toomsalu,
erakonna esimees.

***

Tähtsündmus

Tööpartei on Euroopa Vasakpartei asutajaliige

Jaanuari 2. nädalavahetusel, 10. ja 11. jaanuaril Berliinis toimunud konverentsil allkirjastasid laieneva Euroopa Liidu 11 vasakparteid kavatsuste protokolli Euroopa Vasakpartei asutamiseks. Asutajaliikmete seas on ka Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei.

Konverentsil osalenud erakondade esindajad rõhutasid uue sisepoliitilise olukorra teket Euroopa Liidu laienemisel. Tuluerinevused Euroopa Liidu seniste ja tulevaste liikmete vahel toovad kaasa palga- ja sotsiaalpoliitika tähtsustumise Euroopa Liidus. See tingib vajaduse rohkem seisukohti kooskõlastada ja tegevust koordineerida nii Euroopa Liidu riikide vahel kahe- ja mitmepoolsel alusel kui ka Euroopa Liidu institutsioonides.

Loodav Euroopa Liidu vasakerakondade katusorganisatsioon haarab laieneva Euroopa Liidu 25 liikmesriigist 15. Sealhulgas Skandinaaviamaade, Hollandi, Portugali ja Küprose vasakparteid on teatanud oma osalusest loodava erakonna tegevuses alalise vaatleja staatuses. Asutajaliikmetest Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Kreeka, Itaalia, Luksemburgi, Tšehhimaa, Slovakkia, ja Eesti vasakparteide liikmeskonna moodustavad enam kui pool miljonit Euroopa Liidu kodanikku. Vasakparteid on enamasti esindatud rahvuslikes parlamendis ja moodustavad Euroopa Parlamendi suuruselt 4. fraktsiooni.

Euroopa Vasakpartei hakkab konkureerima konservatiivse Euroopa Rahvaparteiga (sellesse kuuluvad Eestist Isamaaliit ja Res Publica), Euroopa Sotsialistliku Parteiga (Mõõdukad) ja Euroopa Liberaalse Parteiga (Reformierakond ja Keskerakond).

Berliini konverents kiitis heaks Euroopa Parlamendi valimiste eelse manifesti, mis saab aluseks Euroopa Vasakpartei valimisplatvormile ja valimiskampaaniale.

Euroopa vasakparteide liidule Euroopa Vasakparteile pani nurgakivi Eesti Sotsiaaldemokraatlikku Tööparteid esindanud Tiit Toomsalu. Au Berliini ajaloolisele dokumendile esimesena alla kirjutada andis tähestikuline järjestus, ent see ka kohustab meid.

Euroopa Vasakpartei programm ja statuut võetakse vastu ning vasakerakondade liidu organisatsioonilised alused kinnitatakse rahvusvahelisel Euroopa Päeval 9. mail 2004 Ateenas.

ESDTP pressiteenistus

***

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei läkitus partei liikmetele

Mis ootab Tööparteid ees Euroopa Liidus?
Milline on sinu erakonna roll teisenevas ja laienevas Eestis ning Euroopas?

Eesti rahvas on oma otsuse teinud. Vastavalt sellele peame meiegi suunama oma pilgud Euroopa poole, et leida uusi võimalusi Eesti inimeste elu kujundavates otsustes kaasarääkimiseks, oma toetajate huvide kaitsmiseks juba Euroopa tasandil.

Euroopa tuumikriikides ei kardeta vasakpoolsust. Ajaloolistel põhjustel Eestis sõimusõnaks kujunenud ‘kommunist’ tähendab mitmes sealses riigis hoopis väga lugupeetud erakonna liiget. Huvitav, millise näoga kavatsevad meie Euroopasse pürgivad kommunismi kuritegelikuks kuulutajad otsa vaadata näiteks Prantsusmaa Kommunistliku Partei esindajatele paljudel Euroliidu kõrgetel ametikohtadel?

Suvel võõrustas meie partei koos Soome Vasemmistoliittoga Uue Euroopa Vasakfoorumi (New European Left Forum ehk NELF) konverentsi. Sellel huvitaval ja mitmekesisel üritusel oli meil võimalus näidata kogu Euroopa mõttekaaslastele, et oleme neile tõsiseltvõetavad partnerid -- ja seda võimalust kasutasime hästi!

Juba lähenevad Euroopa Parlamendi valimised. Europarlamendis ootab meid GUE/ NGL (Gauche Unitaire Eurpéenne/ Nordic Green Left ehk maakeeli Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed/ Põhjala Vasakrohelised). Sellesse suuruselt 4. saadikurühma kuulub 49 Europarlamendi liiget 17 parteist 10 riigis. GUE/ NGL esimees Francis Wurtz kirjutab selle saadikurühma tutvustuseks: «Meie meelest võib Euroopa olla ja peabki olema midagi muud kui koondamised ja tööpuudus. Üha seostatumas maailmas suudab Euroopa õige poliitilise tahte korral lihtsate inimeste elu paremaks muuta.»

Kui ESDTP oleks esindatud riigikogus, võiksime juba praegu saada GUE/ NGL assotsieerunud liikmeks. Selletagi on nad valmis meiega koos töötama. Nende kaudu saame teha Euroopa mastaabis kuuldavaks oma arvamusi, pakkuda oma vaatenurka asjust, mis mõjutavad tavakodaniku elu Euroliiduga ühinenud Eestis.

Euroopa Liidu eesmärgid on muuhulgas isikuvabadus, võrdsus, jätkusuutlik ja säästev majandus. Selle liikmena on Eestilgi lihtsam üle saada varakapitalistlikust arengufaasist ja muutuda tasakaalustatud maaks, kus kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil on võrdväärselt esindatud nii parem- kui vasakpoolne mõtteviis. Selleks, et saaksime uue aja Euroopas oma sõna sekka öelda, peab meiegi partei ajaga kaasas käima, rahvusvahelisi suhteid rajama ja Euroopa koostöövõimalusi vaagima. Euroliit ei ole muutumatu struktuur. Meiegi võime seda muuta, õppides, pingutades, mõttekaaslastega ühte hoides ning oma õigusi nõudes ja kaitstes! Sinu erakonna juhatus kutsub sind toetama meie kõigi ühist uut poliitikat, ühitades Eesti ja Euroopa vasakpoolsete jõupingutused olla kasulik Eesti tulevikule, oma rahvale täna ja homme.

Tallinnas 22. oktoobril 2003. a.
ESDTP Keskbüroo

***

Tööpartei tegevuse lühiülevaade alates XII kongressist


10. mail 2003. a. toimus ESDTP XII kongress. Seal arutati ja võeti vastu rida tähtsaid dokumente, nende hulgas avalduse riigikogu 2003. aasta valimiste tulemustest, avalduse laiapõhjalise sotsiaaldemokraatia võimalikkusest ja selle sotsiaalsest baasist Eestis ning ettepanekud Eesti Ühiskondliku Kokkuleppe sisule ja eelistustele. Kongress kutsus Eesti rahvast üles ütlema “Ei!” kiirele ühinemisele Euroopa Liiduga ja pöördus läkitusega parlamendiväliste erakondade poole luua Eesti Vabariigi Variparlament. Kongress valis uue keskjuhatuse.
1. juunil 2003. a. valiti Tööpartei aseesimeesteks Aado Kuhlap Võrumaa organisatsioonist ja Enn Ehala Saaremaa organisatsioonist. Välissekretäriks valiti Sirje Kingsepp Tallinna organisatsioonist.
6. -- 8. juunil toimus Soome Vasakliidu ja ESDTP ühiskorraldusel Uue Euroopa Vasakfoorumi (New European Left Forum, NELF) XXIV konverents. NELFi konverentsid toimuvad 2 korda aastas. Sellel osalesid 17 Euroopa riigi vasakerakondade esindajad. Konverents sõnastas lõpliku seisukoha Euroopa Konvendi küsimuses. Kongress algas Helsingis ja jätkas tööd 7. juunil Tallinnas.
ESDTP Keskjuhatuse koosolekutest on tähtsaimad olnud 27. septembri istung, kus otsustati nõustuda ühiskondliku leppe allkirjastamisega, ja 20. detsembri istung, kus otsustati ühineda Euroopa Vasakparteiga.
10. ja 11. jaanuaril 2004 toimus Berliinis 16 Euroopa riigi 19 partei osalusel konverents, kus allkirjastati Euroopa Vasakpartei moodustamise dokument. Seal osales ESDTP esimees Tiit Toomsalu.

***

Eestis on kaks sotsiaaldemokraatiat

Mõõdukate erakond nimetas ennast Sotsiaaldemokraatlikuks erakonnaks. Nüüd on siis Eestis kaks sotsiaaldemokraatlikku parteid. ESDTP on sellise nimetusega juba 1992. aastast. ESDTP juht Tiit Toomsalu märkis oma avalduses, et on teretulnud, kui mõõdukad soovivad sotsiaaldemokraatlikke väärtusi ellu viia. Seni on mõõdukad esindanud sotsiaaldemokraatia parempoolset suunda. Kuna nad on Sotsialistliku Internatsionaali liikmed, oleks õiguspärane loota neilt sotsiaalset vasakpoliitikat. Mõõdukad osalesid mitmes eelmises valitsuses, kus nad osalesid paljude rahvale ebapopulaarsete otsuste tegemisel, mis viis nende toetajaskonna mitmekordsele vähenemisele.
ESDTP on 6 aastat teinud ettepanekuid Mõõdukatele koostööks, kuid vastused on kas jäänud tulemata või olnud eitavad. Aeg näitab, kas nüüd on Sotsiaaldemokraatlik Erakond nõus töötama koos ESDTP-ga. Nende kongressi järgsetel intervjuudel nimetas erakonna esimees Ivari Padar end tsentristliku suuna pooldajaks. Paljud kongressi delegaadid pidasid vajalikuks vasakpoolset sotsiaaldemokraatlikku suunda.
Mis suunas asub Sotsiaaldemokraatlik Erakond tegutsema, näitab lähitulevik. Parlamendierakonnana on neil head võimalused oma nägu ja suundumusi rahvale näidata.

ESDTP Keskbüroo
---------------------------------------------------------------------------------------

ESDTP Keskjuhatuse koosolekul 28. veebruaril 2004. a. võeti vastu mitu tähtsat dokumenti


Läkitus Eesti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale

ESDTP tervitab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naasmist vasakpoliitiliste väärtuste juurde. ESDTP väljendas aastatel 1996 – 2000 korduvalt huvi dialoogiks Eesti sotsiaaldemokraatia kaht haru esindavate erakondade vahel. Euroopa Liiduga ühinemisel tõuseb oluliselt Eesti kahe sotsiaaldemokraatliku erakonna osalus Euroopa parlamendis. ESDTP on moodustuva Euroopa Vaskpartei asutajaliige, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond aga Euroopa Sotsialistliku Partei liige. Nende mõlema europartei liikmed moodustavad kolmandiku Europarlamendi koosseisust. Koostöö nende vahel on väga oluline Eesti rahvuslike, eelkõige sotsiaalpoliitiliste taotluste esitamisel. Sellega soovitab ESDTP Eesti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale dialoogi nii Eesti kui ka Euroopa tasandil.

ESDTP Keskbüroo lühikokkuvõte.

***

Otsus astuda Euroopa vasakpartei liikmeks

ESDTP toetab Berliini konverentsil 10-11. jaanuaril 2004. a. esitatud “Euroopa Vasakpartei Manifesti” ja Ateenas 14. veebruaril 2004. a. esitatud “Euroopa Vasakpartei Põhikirja” aluseks võtmist Euroopa Vasakpartei kujundamisel.
ESDTP Keskbüroo lühikokkuvõte.

***

Õiend ESDTP osalusest Euroopa Parlamendi valimistel


Europarlamendi tegevus ei ole üles ehitatud liiduriikide, vaid maailmavaateliste saadikugruppide tegevusele. Eesti parteid on juba deklareerinud oma pürgimistest Euroopa Rahvaparteisse, Euroopa Sotsialistlikkusse Parteisse, Euroopa Liberaalsesse Parteisse. Jäänud olid veel Euroopa Roheliste Parteide Konföderatsioon ja Euroopa Vasakpartei. ESDTP programmilised seisukohad on kõige lähedasemad Euroopa Vasakpartei programmile. Euroopa Vasakpartei asutajaliikmena suudame kaitsta Eesti rahva sotsiaalseid huve, eriti kui saavutame mõne koha Europarlamendis. Seepärast peab ESDTP osalema Europarlamendi valimistel. ESDTP eelistab kinnisi nimekirju. Loodame rahaabi Euroopa teistelt parteidelt ja organisatsioonidelt valimistel osalemiseks.

ESDTP Keskbüroo lühikokkuvõte.