Esilehele

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Pressiteated
Materjalid
Euroopa Liit ja ESDTP
Ajaleht


Keskjuhatus
Piirkonnad
Noortesektsioon Vasaknaised

Naljanurk :)

Aruanded
Liikmeks astumine Liikmemaks, annetusedPусский
English

 

_____________________________

 

 

 

 

TÖÖPARTEI ON EUROOPA VASAKPARTEI ASUTAJALIIGE

Nädalavahetusel Berliinis aset leidnud konverentsil allkirjastasid laieneva Euroopa Liidu liikmesriikide üksteist vasakparteid kavatsuste protokolli Euroopa Vasakpartei asutamiseks. Asutajaliikmete seas on ka Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei.

Konverentsil osalenud Euroopa Liidu praeguste ja tulevaste liikmesriikide vasakerakondade esindajad rõhutasid uue sisepoliitilise olukorra teket Euroopa Liidu laienemisel. Tulupoliitilised erinevused Euroopa Liidu seniste ja tulevaste liikmesriikide vahel toovad kaasa palga- ja sotsiaalpoliitiliste prioriteetide esiletõusu Euroopa Liidu sisepoliitikas. See tingib vajaduse vasakpoliitiliste seisukohtade paremaks kooskõlastuseks ja tegevuse koordinatsiooniks nii EL liiduriikide vahel kahe- ja mitmepoolsel alusel kui ka Brüsseli võimuinstitutsioonides, sealhulgas Europarlamendis.

Loodav uus Euroopa Liidu poliitiliste erakondade katusorganisatsioon haarab laieneva Euroopa Liidu kahekümne viiest liikmesriigist viisteist. Sealhulgas Skandinaavia riikide, Hollandi, Portugali ja Küprose vasakparteid on teatanud oma osalusest loodava erakonna tegevuses alalise vaatleja staatuses. Asutajaliikmetest Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Kreeka, Itaalia, Luksemburgi, Tsehhi, Slovakkia ja Eesti vasakparteide liikmeskonna moodustavad rohkem kui viissada tuhat Euroopa Liidu kodaniku. Vasakparteid oma enamuses on tõhusalt esindatud liiduriikide rahvuslikes parlamentides ja moodustavad Euroopa parlamendi suuruselt neljanda poliitilise fraktsiooni.

Euroopa Vasakpartei hakkab EL poliitilisel maastikul konkureerima konservatiivse Euroopa Rahvaparteiga (sellesse kuuluvad Eestist Isamaaliit ja Res Publica), Euroopa Sotsialistliku Parteiga (Eestist kuulub sinna rahvaerakond Mõõdukad) ja Euroopa Liberaalse Parteiga (selles on esindatud Eestist Reformierakond ja Keskerakond).

Berliini konverents kiitis heaks Euroopa parlamendi valimiste eelse Poliitilise Manifesti, mis saab aluseks vasakparteide ühisele Euroopa Vasakpartei valimisplatvormile ja selle ühisele realiseerimisele valimiskampaania käigus.

Euroopa Vasakpartei poliitilise programmi ja statuudi vastuvõtt ja vasakerakondade liidu organisatsiooniliste aluste lõplik kinnitamine leiab aset rahvusvahelisel Euroopa Päeval 9.mail 2004.a. Roomas.

Tallinnas,

13.jaanuaril 2004.a.