Esilehele

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Pressiteated
Materjalid
Euroopa Liit ja ESDTP
Ajaleht


Keskjuhatus
Piirkonnad
Noortesektsioon Vasaknaised

Naljanurk :)

Aruanded
Liikmeks astumine Liikmemaks, annetusedPусский
English

 

 

 

 

 

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI PARTEIKONVERENTS

Tallinnas, 03.04.2004.a.

Resolutsioon: Osalusest Euroopa Vasakpartei rajamisest selle asutamisliikmena

Lähtudes
- eesmärgist integreeruda Euroopa Liidu laienemisjärgsesse poliitilisse ja õigusruumi,
- kinnistada erakonna Eesti taasiseseisvumisjärgselt kujunenud poliitiliste kontaktide stabiilsus Euroopa Liidu partnererakondadega,
- tunnistades ESDTP programmilise poliitilise ideoloogia lähedust asutatava Euroopa Vasakpartei programmiliste seisukohtadega,
- arvestades Eesti põhiliste poliitiliste erakondade tehtud otsuseid enda seotusest Euroopa Rahvapartei, Euroopa Liberaalse partei ja Euroopa Sotsialistliku parteiga,
- pidades Eesti rahvuslikele huvidele oluliseks olla esindatud Euroopa Liidu üleses vasakerakondade katusorganisatsioonis ja mõjutada selle kaudu Euroopa ja Eesti arenguid,
tagamaks Euroopa vasakparteide toetus ESDTP vasakpoliitikale Eestis, parteikonverents

OTSUSTAS:

1.Kinnitada ESDTP osalust Euroopa Vasakpartei loomisel selle asutajaliikmena.
.
2.Kinnitada oma toetust “Euroopa Vasakpartei Manifesti” ja “Euroopa Vasakpartei statuudi“kavanditele nende aluseks võtuks Euroopa Vasakpartei programmiliste ja organisatoorsete aluste kujundamisel.

3.Moodustada ESDTP delegatsioon osaluseks Roomas 8-9.05.2004.a. aset leidavast Euroopa Vasakpartei asutamiskongressist järgmises koosseisus:
põhiliikmed: Tiit Toomsalu, S.Kingsepp, N.Kulikov.
reservliikmed: M.Salupere, T.Rist, K.L.Ojamaa

4. Volitada delegatsiooni esitama vajalikke täiendus- ja parandusettepanekuid kavandatavatele dokumentidele kongressi töö käigus ja selles ettenähtud protseduure arvestavalt kinnitada Euroopa Vasakpartei asutamisdokumendid.

ESDTP parteikonverents