Esilehele

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Pressiteated
Materjalid
Euroopa Liit ja ESDTP
Ajaleht


Keskjuhatus
Piirkonnad
Noortesektsioon Vasaknaised

Naljanurk :)

Aruanded
Liikmeks astumine Liikmemaks, annetusedPусский
English

 

 

 

 

 

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI PARTEIKONVERENTS

Tallinnas, 03.04.2004.a.

Resolutsioon osalusest Euroopa Parlamendi valimistel Eestis 13.juunil 2004.a.

ESDTP parteikonverents, lähtudes sellest, et:
- alates 01.05.2004.a. on Eesti Vabariigi rahvuslike huvide esindamine võimalik Euroopa Parlamendi kui Euroopa Liidu seadusandliku institutsiooni kaudu
- Euroopa Parlamendi seadusandlik tegevus leiab aset läbi maailmavaatelistel ja parteipoliitilistel alustel moodustuvate parlamendigruppide;
- Euroopa Parlamendis ei ole võimalik liiduriikide, s.h. ka Eesti Vabariiki esindavate saadikugruppide moodustumine ja tegevus ;
- ESDTP saab läbi Euroopa Vasakpartei asutajaliikme staatuse ja oma esindajaid Euroopa parlamenti saates kujundada Euroopa Vasakparteid esindava vasakpoolsete saadikugrupi tegevust ja selle kaudu Euroopa ja Eesti tuleviku arenguid ;
- Eesti poliitilistest erakondadest on parempoolsed ja tsentristlikud erakonnad ennast juba sidunud läbi Euroopa Rahvapartei, Euroopa Liberaalse partei ja Euroopa Sotsialistliku partei vastavate Euroopa parlamendi saadikugruppidega ;
- ESDTP partnerparteid Euroopa Vasakparteist ootavad Eesti vasakpoolsete osalust Euroopa Parlamendi valimiskampaanias
- ESDTP osalus Euroopa Parlamendi valimiskampaanias on märgiks Eesti avalikkusele erakonna jätkuvast toimimisest vasakpoliitiliste ideaalide kandjana
- osalus valimiskampaaniast võimaldab selgelt eristada ja avalikkusele teadvustada Eesti kahe sotsiaaldemokraatliku erakonna - Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna - maailmavaatelisi erinevusi, parteikonverents
OTSUSTAS:
1.Osaleda 13.06.2004.a. Euroopa Parlamendi valimistel iseseisva nimekirjaga.
2. Kinnitada ESDTP valimisnimekiri kolmeliikmelisena järgmises koosseisus: Tiit Toomsalu, Sirje Kingsepp, Nikolai Kulikov
3.ESDTP valimisplatvormi lõpliku teksti redigeerimiseks konverentsi ettepanekute põhjal moodustada töörühm T.Toomsalu, S.Kingsepp, N.Kulikov, R.Birnbaum, M. Salupere, K.L. Ojamaa
4.Kinnitada ESDTP neli põhiloosungit valimisteks alljärgnevalt:
- Sotsiaalse Euroopa heaoluühiskond Eestisse – vali ESDTP!
- Europarlament pole prominentide paraad vaid maailmavaadete vastasseis- vali vasakpoolsed!
- Euroopa Vasakpartei ja Eesti Tööpartei: sotsiaalne õiglus ja säästlikeluviis !
- Parempoolsete lobale vastu vasakpoolne reaalpoliitika (vene keeles ) !
Tööpartei kutsub kõiki Eesti valijaid toetama Tööparteid ja Euroopa vasakjõudusid turvalise homse nimel.

Tallinnas, 03.04.2004.a.
ESDTP parteikonverents