EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI KESKJUHATUSE LIIKMED AASTAL 2000

Tiit Toomsalu ESDTP esimees
Enn Ehala ESDTP Saaremaa organisatsioon
Uno Kallas ESDTP Tallinna organisatsioon
Paul Kenkmann ESDTP Tartumaa organisatsioon
Nikolai Kulikov ESDTP Narva organisatsioon
Mati Luukas ESDTP Järvamaa organisatsioon
Endel Paap ESDTP Ida-Virumaa organisatsioon
Arvi Palmsalu ESDTP Lääne-Virumaa organisatsioon
Toivo Pangsepp ESDTP Harjumaa organisatsioon
Väino Põldes ESDTP Tallinna organisatsioon
Malle Salupere ESDTP Tartumaa organisatsioon
Uno Sepp ESDTP Ida-Virumaa organisatsioon
Annika Tagaküla ESDTP Viljandimaa organisatsioon
Vladimir Veimer ESDTP Tallinna organisatsioon
Külli Välisson ESDTP Saaremaa organisatsioon

ESDTP Keskjuhatuse asendusliikmed

Helmi Kurba ESDTP Tallinna organisatsioon
Lembit Miil ESDTP Pärnumaa organisatsioon
Lilli Z^aivoronskaja ESDTP Tallinna organisatsioon
Valli Tamm ESDTP Valgamaa organisatsioon

ESDTP Kontrolltoimkonna liikmed

Kalju Hermann ESDTP Tartumaa organisatsioon
Lembit Puussepp ESDTP Harjumaa organisatsioon
Heiki Sillari ESDTP Tallinna organisatsioon

Valitud ESDTP VIII kongressil detsembris 1999.

KESKJUHATUSE KOOSOLEKUD

25. november 2000

12. oktoober 2000

14. september 2000

KESKJUHATUSE AVALDUSED

Eesti tervishoiukriisist

Toetusavaldus Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidule

Välisminister Toomas Hendrik Ilvese poolt elluviidava Eesti välispoliitilise kursi tasakaalustamatusest

Eesti Vabariigi õiguskantsleri kandidaadist

Võimukoalitsiooni kavandatavast haldusreformist

Sotsiaalsest kriisist ja vaesuse leevendamise teedest Eestis

Ajalugu
Lingid