Aruanne erakonnale laekunud vahendite kohta

Ajavahemik, mille kohta esitatakse: 01.aprill – 31.juuni 2004.a

Erakonna nimi/registrikood: EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI, reg.nr.80060022, Kentmanni 13, Tallinn.
Jrk. nr. Laekumise kuupäev Laekunud vahendite liik Väärtus kroonides Laekumise allikas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

22.04.2004

 22.04.2004

 22.04.2004

 22.04.2004

 22.04.2004

 12.05.2004

 08.06.2004

annetus  

annetus

annetus

annetus

annetus

annetus

annetus

KOKKU:

2000EEK  

7200EEK

10000EEK

10000EEK

8000EEK

2848EEK

1795EEK

41843EEK

Nikolai Kulikov 34912073712

Aado Kuhlap 34605086516

Enn Ehala 33605030029

Uno Sepp 33908252247

Tiit Toomsalu 34911210229

Tiit Toomsalu 34911210229

Tiit Toomsalu 34911210229

8. 01.04. - 30.06.2004 Liikmemaks 1330 EEK vastavalt nimekirjale

 Annetuste register

Jrk nr. Laekumise kuupäev Annetuse tegija Annetuse liik   Annetuse väärtus kroonides Annetuse sihtotstarve
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

22.04.04

22.04.04

22.04.04 

22.04.04 

22.04.04 

12.05.04 

08.06.04

Nikolai Kulikov 34912073712

Aado Kuhlap 34605086516

Enn Ehala 33605030029

Uno Sepp 33908252247

Tiit Toomsalu 34911210229

Tiit Toomsalu 34911210229

Tiit Toomsalu 34911210229

annetus

annetus

annetus

annetus

annetus

annetus

annetus

2000 EEK

7200 EEK

10000 EEK

10000 EEK

8000 EEK

2848 EEK

1795 EEK

        

 

      KOKKU: 41843 EEK