Aruanne erakonnale laekunud vahendite kohta

Ajavahemik, mille kohta esitatakse: 01.jaanuar – 31.märts 2004.a

Erakonna nimi/registrikood: EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI, reg.nr.80060022, Kentmanni 13, Tallinn.

Jrk.nr.

Laekumise kuupäev

Laekunud vahendite liik (sh. anonüümsed annetused)

Väärtus kroonides

Laekumise allikas (nimi;

Isiku-, registrikood)

1.

01.01.-31.03.04

annetus

 

 

 

  2000

 

T.Toomsalu

34911210229

 

2.

01.01.- 31.03.04

liiikmemaks

 

 

 

 6347

Vastavalt nimekirjale

 Annetuste register

Jrk. nr. Laekumise kuupäev Annetuse tegija (isikuregistrikood) Annetuse liik  s.h. anonüümsed Annetuse väärtus kroonides Annetuse sihtotstarve (selle märgitusel)
1. 01.01.- 31. 03.2004 T.Toomsalu 34911210229 annetus 2000 EEK         

 

      KOKKU: 2000 EEK