ESDTP NOORTESEKTSIOONI TALLINNA ÜHENDUSE ASUTAMISKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosolekul viibisid
ESDTP liikmed Margus Kastor, Ivar Pikker, Reino Pärn ja Taivo Rist
ESDTP Tallinna organisatsiooni esimehe asetäitja Pille S^alamov

Päevakord:
1. ESDTP Noortesektsiooni juhatuse tegevuse ülevaade aprillis 2000 -- mais 2001. Aruande tekst
2. Noortesektsiooni Tallinna Ühenduse (edaspidi NS TÜ) üldiste töösuundade arutelu.
3. NS TÜ siseorganisatsioonilise tegevuse tõhustamine ja propaganda noorte hulgas.
4. ESDTP liikmete jaoks meililisti ehk uudisgrupi asutamine.
5. Rahvaliidu noorte 20. mai avalduse arutelu.
6. NS TÜ esimehe ja asetäitja valimine.

Sõna võtsid kõik koosolekul osalenud.

Ühel häälel otsustati:
1. Moodustada koosolekul osalenud noorte baasil ESDTP NS TÜ.
2. Paluda ESDTP Tallinna juhatuses ESDTP NS TÜ registreerida ESDTP kohaliku organisatsioonina.
3. Tagada liitumise võimalus nimetatud kohaliku organisatsiooniga kõigile Tallinna noortele ESDTP liikmetele. Korraldada selgitustööd vasakpoolselt mõtlevate noorte tallinlaste kaasamiseks NS TÜ-sse.
4. Kinnitada NS TÜ tegevuskava kuni aprillini 2002.
5. Uurida Tele2 uudisgruppide asutamise ja haldamise eeskirju, eriti hinnakirju.
6. Kiita heaks noortesektsiooni pöördumine Rahvaliidu noorte poole. Pöördumise tekst
7. Valida NS TÜ esimeheks Taivo Rist
8. Valida NS TÜ esimehe asetäitjaks Ivar Pikker.

22. mai 2001
Koosolekut juhatas ja protokollis Taivo Rist

Ajalugu
Lingid