EESTI DEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI NOORTESEKTSIOONI TEGEVUS APRILLIST 2000 MAINI 2001

Aprillis 2000 valiti Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei (edaspidi ESDTP) Noortesektsiooni (edaspidi NS) esimeheks Taivo Rist ja aseesimeheks Inge Jõgi.

30. juunil 2000 osales T. Rist NS esindajana konverentsil "Normaalselt arenenud noor põlvkond -- Eesti Nokia".

26. oktoobrist 2000 kuuluvad I. Jõgi ja T. Rist Tallinna linnakogusse.

18. novembril 2000 osales T. Rist NS esindajana Eesti Rahvusraamatukogus liikumise "Eluterve Eesti" III kongressil.

1. detsembril 2000 käivitas NS tööpartei kodulehekülje internetis http://www.esdtp.ee Veebimeistrina (võrgusepana) tegutseb T. Rist.

5. detsembril 2000 valiti ESDTP IX kongressil T. Rist NS esindajana tööpartei keskjuhatuse asendusliikmeks.

Veebruaris 2001 tegi NS avalduse Eesti haridusministeeriumi saamatusest.

20. aprillist 2001 kuulub T. Rist 16. -- 18. novembril 2001 Saksamaal toimuvasse rassismi, asüüli ja immigratsiooni alase konverentsi korraldustoimkonda.

5. mail 2001 osales T. Rist Hiiumaa Suurkogul, mis käsitles mittetulundusühingute suhteid kohalike omavalitsustega.

22. mail loodi NS Tallinna Ühendus. Esimeheks valiti Taivo Rist. Aseesimeheks valiti Ivar Pikker.

Kaastöö massiteabevahenditele

"Sotsiaalne demokraatia" 4 / 2000: T. Rist "Normaalselt arenenud noor põlvkond -- Eesti Nokia".
"Sotsiaalne demokraatia" 5 / 2000: T. Rist "Kerjus".
"Äripäev" oktoober 2000: T. Rist "Kogu tõde miinimumpalgast".
Oma vaateid on tutvustatud internetiportaalis Delfi ja meililistides. Mitmeid materjale on avaldatud tööpartei interneti koduleheküljel.

Saadetud enesetutvustused

9. mail 2000 vasaknoorteühendusele solid Saksamaale
septembris 2000 Jir^i Hudec^ekile Ts^ehhi Demokraatliku Sotsialismi Parteist
1. novembril 2000 solidile telefoninumbrid
19. jaanuaril ja 1. veebruaril 2001 Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühendusele (ENDYL) NS seisukoht NATO suhtes
26. aprillil 2001 Benjamin Hoffile Saksamaa Liidupäevas

Saadetud toetusavaldused

mais-juunis 2000 demokraatidele Serbias
11. juunil 2000 Brasiilia vihmametsade kaitseks
16. oktoobril 2000 palestiinlastele Iisraelis
28. novembril 2000 idatimorlastele
22. veebruaril Daewoo Motorsi tööliste streigile
märtsis 2001 solidi kongressile 23. märtsiks
aprillis 2001 Taani Rahvapartei noorteühenduse kongressile 12. aprilliks
20. aprillil 2001 Brasiilia vihmametsade kaitseks
4. mail 2001 Noorte mõõdukate kongressile
4. mail 2001 Keskerakonna noorte kongressile
25. mail 2001 Eesti Rahvaliidu Noorteühendusele

Ajalugu
Lingid