ESDTP NOORTESEKTSIOONI PÖÖRDUMINE RAHVALIIDU NOORTE POOLE

Head sõbrad!

Tervitame teid üle-Eestilise ühenduse loomise puhul. Soovime jõudu ja tahet oma põhimõtete eest seismisel.

Lugesime rahuloluga teie avaldust. Jagame teie seisukohti olukorra kohta Eestis ja selle parandamise teedest. Nagu teie, pooldame ka meie läbirääkimiste peatamist Euroopa Liiduga. Milleks pidada läbirääkimisi astumiseks liitu, millesse põhiseadus niikuinii astuda ei luba?

Küll toetame põhiseaduse muutmist, sest see koostati omal ajal kiirustades ega vasta päris hästi rahva soovile. Leiame, et uus põhiseadus tuleks nagu seninegi vastu võtta rahvahääletusel. Hääletusele võiks panna mitu põhiseaduse varianti, et rahva tahet seeläbi paremini kindlaks teha.

Tuleviku tööturul on vähe kohti kvalifitseerimata tööjõule. Sellepärast peaks valitsus soosima hariduse omandamist. Tasuta kõrgharidus riiklikes kõrgkoolides ja riikliku tellimuse esitamine erakõrgkoolide akrediteeritud erialadele peaks olema iseenesestmõistetav. Suured riiklikud investeeringud haridusse olid näiteks nn. Iiri ime taga.

Kuritegevuse ohjamisel on haridusel tähtis osa. Esiteks ei ole inimesel, kes õpib, aega samal ajal tänaval hulkuda ja kuritegusid teha. Teiseks võib korraliku hariduse omandanud inimene ka ausalt nii palju raha teenida, et tal ei ole vaja kuritegelikule teele minna.

Laste vaba aja sisustamiseks on vaja luua noorte huvikeskusi, mänguväljakuid ja lastelaagreid, küsimata alati, kas need ka kasumit toodavad. Kaudset kasumit, mis tuleb sellest, et lapsed ei kasva kriminaalideks, vaid korralikeks inimesteks, on väga raske mõõta, veel raskem rahas väljendada.

Arvame, et kõige suurem oht eesti rahva püsimajäämisele seisneb siiski madalas iibes. Seetõttu peaks valitsuse prioriteetide hulgas mitte ainult sõnade, vaid ka tegude järgi olema perede toetamine. Kaaluma peaks lastetusmaksu sisseviimist ja tingimata tuleks suurendada lastetoetusi. Peaks olema loomulik, et näiteks kümne lapse ema saab lastetoetustena lasteaiakasvataja palga.

Soovime teiega luua sidemeid ühistööks parema Eesti nimel. Edasine suhtlus toimub järgnevate konkreetsete kontaktide kaudu. Mõlemapoolne initsiatiiv on teretulnud.

Taivo Rist,
Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Noortesektsiooni esimees
e-post: taivo@staff.ttu.ee
kirjad: Rävala pst. 4-510, Tallinn 10143

Ajalugu
Lingid