Aruanne erakonnale laekunud vahendite kohta

Ajavahemik, mille kohta esitatakse: 01.oktoober – 31.detsember 2003.a.

Erakonna nimi/registrikood: EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI, reg.nr.80060022, Kentmanni 13, Tallinn.

Jrk.nr.

Laekumise kuupäev

Laekunud vahendite liik (sh. anonüümsed annetused)

Väärtus kroonides

Laekumise allikas (nimi;

Isiku-, registrikood

1.

       --

annetus

 

 

 

       --

 

 

2.

01.10.03 –

31.12.03

liiikmemaks

 

 

 

     7123

Vastavalt nimekirjale