TERVITUS LASTEKAITSEPÄEVAKS

Me soovime, et igal lapsel oleks kodu.
Me soovime, et igal lapsel oleksid vanemad.
Me soovime, et igal isal jätkuks oma lapse jaoks aega,
et iga ema jaksaks oma lapsele naeratada.

Me soovime, et iga laps oleks
perekonda,
ühiskonda,
siia maailma
teretulnud.

Me soovime, et igal Eestimaa lapsel,
hoolimata tema elukohast,
hoolimata tema rahvusest,
hoolimata tema vanemate varanduslikust seisust,
oleks võimalus saada korralik haridus
ja tegeleda põnevate huvialadega.

Me soovime, et kõik Eestimaa lapsed,
kogu maailma lapsed
saaksid kasvada armastuses,
saaksid kasvada rahus,
saaksid kasvada headuses
väärikalt edasi kandma oma esiisade väärtusi.

ESDTP Keskjuhatus
1. juunil 2003. a.