Eesti Iseseisvuskongress

23.08.2003

 

Molotov-Ribbentrop pakti sõlmimise aastapäeval toimus Paides Iseseisvus Kongress, mille korraldas üleriigiline Paide iseseisvuslaste ümarlaud. Ümarlauda kuulub kaheksa organisatsiooni, nende seas liikumine “Ei Euroopa Liidule,” Iseseisvuspartei, Kristlik Rahvapartei, teabekeskus “Oma Riik” ja teised.

Kongressil osales umbes 450 inimest. Tööpartei võttis kongressist osa 17-liikmelise esindusega. Esindatud olid pea kõik piirkonnad üle Eesti.

Ühe soojema vastuvõtu kutsus esile riigikogu keskfraktsiooni liige Vilja Savisaare sõnavõtt. Esinesid veel ka Kalle Kulbok Liitumislepingu analüüsiga, Andres Mäevere kokkuvõttega ELga ühinemise kasudest ja kahjudest ja palju teisi. Eriti emotsionaalseks kujunes vaba mikrofon.

Kongress võttis vastu pöördumise eesti rahva ning kojujääjate poole. Esimene kutsus kõiki 14. septembri rahvahääletusel osalema ja “ei” ütlema, teine nentis, et kojujääjad annavad õiguse enda saatuse üle otsustada teiste kätte.

 


Presiidium: Anti Poolamets, Aldo Vinkel, Uno Silberg, Vello Leito, Ado Kuhlap (ESDTP)