EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI XII KONGRESS

 

Täna, 10. mail toimunud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei XII kongress valis erakonna uued juhtorganid ja kujundas taktika toimimiseks parlamendivälise opositsioonierakonnana.

Kongress käsitles erakonna olulisima eesmärgina avalikkuse mobiliseerimist aktiivseks osaluseks euroreferendumil 14. septembril 2003. a. Esimese erakonnana Eestis tegi Tööpartei kongressi tasandil üleskutse avalikkusele öelda Ei liitumisele Euroopa Liiduga. Kongress kinnitas jätkuvalt, et Tööpartei prioriteet on Eesti riiklik iseseisvus, mis ei ole võimalik Euroopa Liidu liidumaana. Kongress kutsus parlamendiväliseid Eesti erakondi variparlamenti looma ja selle kaudu Toompea võimupoliitikat oponeerima. Anti hinnang märtsikuistele riigikogu valimistele ja selle tulemusel moodustunud uuele parempoolsele võimuliidule. Käsitleti võimalusi laiapõhjalise sotsiaaldemokraatliku erakonna tekkeks Tööpartei ja Rahvaerakonna Mõõdukad vasakpoolse tiiva baasil.

Kongress valis partei esimeheks tagasi Tiit Toomsalu ja moodustas 15-liikmelise juhatuse oluliselt uuenenud koosseisus.

Kongressil esinesid tervitustega külalised Soome Vasakliidust, Eesti Keskerakonnast, Eestimaa Rahvaliidust, Kristlikust Rahvaparteist ja teistest erakondadest. Ametiühinguliikumist esindasid TALO esimees Toivo Roosimaa ja Veetranspordi Ametiühingute Föderatsiooni esimees Ilja Donov. Euroskeptiliste noorte liikumise nimel tervitas kongressi Arne Otter.

Kongressil oli esindatud enamus partei maakondlikke organisatsioone. ESDTP korralised kongressid toimuvad reeglina kord aastas.

Tallinnas, 10. mail 2003. a.

Koostanud:
Taivo Rist