EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI ERAKORRALINE XI KONGRESS

2. novembril 2002. a. toimunud ESDTP Keskjuhatuse koosolekul tõdeti õigustatult sisulist läbikukkumist kohalike volikogude valimistel.

Peeti vajalikuks erakorraline kongress kokku kutsuda. Konstateeriti, et ei ole suudetud saavutada partei ette seatud eesmärke.

Partei esimees Tiit Toomsalu peatas enda volitused kuni erakorralise kongressi kokkutulekuni.

Partei erakorraline kongress toimus 30. novembril. Kongressi tööst võttis osa 40 ESDTP piirkonnaorganisatsiooni esindajat kõikidest maakondadest.

Kongress kuulas ära partei esimehe Tiit Toomsalu aruande. Võeti vastu otsus "Eesti Vabariigi Riigikogu 2003. a. märtsivalimistest". Kongress pikendas ESDTP juhtorganite volitusi korralise, XII kongressini. Täiendavalt valiti ESDTP Keskjuhatuse liikmeteks Võrumaa piirkonnaorganisatsioonide esindajad Ado Kuhlap ja Sulev Leit. Enda avalduse põhjal arvati välja ESDTP liikmete hulgast ja vabastati aseesimehe kohalt Viktor Nukka. Võeti vastu resolutsioon "Partei edasisest tegevusest".

Läbirääkimistel võtsid sõna Heiki Sillari, Margus Lepa, Oleg Burov, K. Kurg, Nikolai Kulikov, Malle Salupere, Ado Kuhlap, Annika Tagaküla, Sulev Leit, S. Salakin.

Tallinnas, 1. detsembril 2002