Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Uudised

Pressiteated
Materjalid
Välispoliitika
Ajaleht

 

Vasaknaised
   
   
   
   
 

Feminismi ajalugu

Ajalooliselt on naisi alati nii füüsiliselt kui psüühiliselt peetud mehest madalamaks, nii teoloogia kui seadusandlus on tegelenud naise allutamisega mehele. Naisel ei ole olnud õigust eraomandile, asutada oma ettevõtlust, saada haridust.

Esimeseks femistlikuks dokumendiks loetakse Mary Wollstonecrafti raamatut “Vindication of the Rights of Women“ (Naiste õiguste tsensuurist vabastamine) 1792 aastal, milles ta isiklike läbielamuste põhjal kirjeldab 18. sajandi lõpul valitsenud rasket olukorda naiste jaoks, ta ei näe ette hääletamiseõigust, vaid tunneb muret selle üle, kuidas ühiskond loob feminiinsust ja seda eriti tüdrukute vääriti suunatud õpetamise kaudu.

Põhja-Ameerikas soovisid Abigail Adams ja Mercy Otis Warren Warren konstitutsiooni kaasata ka naiste emantsipatsiooni küsimust, siiski loetakse esimeseks feministliku liikumise aastaks aastat 1848, kui Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Coffin Mott ja teised Seneca Fallis (NY) naiste kokkutuleku organiseerisid ning andsid välja naiste sõltumatuse deklaratsiooni, kus nad nõudsid täielikku ja õiguslikku naiste võrdõiguslikkust, täielikke võimalusi hariduseks ja ärilisteks ettevõtmisteks ning õigust saada palka ning hääletada. Liikumine levis kiirelt ning varsti jõudis ka Euroopasse.

1850-ndaid aastaid nimetatakse Britannias feminismi aktiivseks kümnendiks ja selle arengu võtmesündmuseks sai 1851. aasta rahvaloendus Inglismaal, millest selgus, et 30 protsenti 20-40 aastastest naistest ei olnud abielus ja seeläbi tõenäoselt majanduslikus kitsikuses. Selle tulemusena tõusid teravalt päevakorda hariduse omandamine, teenistus ja töö majandusliku sõltumatuse saavutamiseks ning suguhaiguste ja prostitutsiooni piiramiseks ametivõimude poolt rakendatud abinõud, millest paistis selgelt läbi naiste suhtes rakendatav kaksikmoraal - reguleeriti naiste käitumist, kohustati käima arstlikus kontrollis ja mõisteti naisi moraalselt hukka, kuid prostituute kasutavatesse meestesse ei puututud mitte kuidagi.

Naiste nõudmised hariduse, ettevõtlusega tegelemine, abielunaiste õigused omandile ja hääletamise õigust hakati mõistma alles XX sajandil. Ameerika Ühendriigid võtsid naiste hääletamisõiguse vastu 1920.

1946 ÜRO Komisjon Naiste seisundi kohta seadustas naistele võrdsed õigused poliitiliselt, majanduslikult ja haridusvõimaluste kohta. 1960-del feminism koges taassündi, eriliti Ameerika Ühendriikides. Naiste Rahvusorganisatsioon (NOW) omas 1966 üle 400 kohalik osakonna. Nemad koos teiste naisorganisatsioonidega nõudsid abortide tegemise õiguse, riiklikult toetatud laste päevakeskuste asutamist, võrdse palga seadust naistele.

1960-ndatel moodustus Suurbritannias Equal Rights grupp, kes võitles töö võrdse tasustamise eest, radikaalne ja poliitiliselt vasakpoolne British Women's Liberation Movement moodustus marksistlik-sotsialistlikust suunast. 1970.aastal kõlas Women's Liberation korraldatud konverentsil üleskutse, et "me tunneme, et meil on ühine eesmärk ja me oleme ühinenud, meil peaks olema üks feminism" ning sellel konverentsil formuleeriti neli põhilist nõuet: võrdne palk, võrdne haridus ja võimalused, 24-tunnine lastehoid ning vaba kontratseptsioon ja abort nõudmisel.

NSVL-u suhtumine naiste õigustesse sarnanes ja erines ühtlasi läänemaailma ideoloogiast. Siin sätestati seadustega mitmed niisugused naiste õigused, mille eest 60ndate lääne feministid võitlesid ja mis 1970ndail selle võitluse tulemusena ka saavutati. Näiteks abordiõigus, mis Nõukogude Liidus (ja ka Eestis) kehtib alates aastast 1955, saavutati lääneriikides alles 70ndail.

XX sajandi lõpu feminismi lähemad eesmärgid on maailma eri nurkades jäänud samamoodi erinevaks kui see on olnud ajaloo vältel. Ühelt poolt Põhjamaad, kes on seadustanud naiste õigused ja suutnud tänu sellele muuta mingil määral ka inimeste maailmavaadet. Teiselt poolt poliitiline korrektsus kvootide jms näol, mis on osa tänapäeva Ameerika ühiskonna veidrustest.

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Liikmeks astumine Välispoliitika