Aruanne erakonnale laekunud vahendite kohta

Ajavahemik, mille kohta esitatakse: 01.juuli – 30.september 2003.a. 

Erakonna nimi/registrikood: EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI, reg.nr. 80060022, Kentmanni 13, Tallinn.

Jrk.

nr.
Laekumise kuupäev Laekunud vahendite liik (sh. anonüümsed

annetused)
Väärtus kroonides Laekumise allikas (nimi;

isiku-/registrikood)
1. 16.07.03 annetus       790 T.TOOMSALU

34911210229
2. 01.07.03 –

30.09.03
Liiikmemaks

 

 
     4470 Vastavalt nimekirjale

Kuupäev: 02.oktoober 2003.a.

 

ANNETUSTE REGISTER

Periood: 01.07.2003 – 30.09.2003

 

Jrk.

nr.
Laekumise

kuupäev
Annetuse tegija

(isiku-/registrikood)
Annetuse

liik   /s.h.

anonüümsed/
Annetuse

väärtus

kroonides
Annetuse

sihtotstarve

/selle märgitusel/
1. 16.07.03 Tiit TOOMSALU

34911210229
         --     790 Erakonna

toetuseks
      KOKKU:   790.00  
 

Kuupäev:  02.oktoober 2003.a.