EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI ERAKONNALE LAEKUNUD VAHENDITE ARUANNE IV KVARTALIS 2002

TALLINNA LINNAKOHTU Registriosakond
Endla 10, TALLINN 10142

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI, registrikood 80060022
Kentmanni 13, Tallinn.

Jrk. nr. Laekumise kuupäev Laekunud vahendite liik (sh. anonüümsed annetused) Väärtus kroonides Laekumise allikas (nimi ja registrikood)
1. 28. oktoober 2002 riigieelarveline rahastamine 6000 kr. Eestimaa Ühendatud Rahvapartei
2. 30. oktoober
21. november
21. november
18. detsember
liikmemaksud
annetus
2368 kr.
24 169 kr.
vastavalt lisatud nimekirjale

 

Jrk.nr Kuupäev Nimi; isiku-/registrikood Summa kroonides
1 21.11.02 N. Martõnova 999
2 21.11.02 E. Vassiljeva 999
3 21.11.02 V. Vinogradova 999
4 21.11.02 N. Anikejeva 999
5 21.11.02 V. Aleksandrova 999
6 21.11.02 O. Kotter 999
7 21.11.02 U. Kallas 999
8 21.11.02 R. Birnbaum 999
9 21.11.02 L. Treimann 999
10 21.11.02 T. Toomsalu 999
11 21.11.02 H. Sillari 900
12 13.12.02 R. Birnbaum 960
13 13.12.02 T. Toomsalu 950
14 13.12.02 L. Treimann 900
15 13.12.02 U. Kallas 900
16 13.12.02 V. Vinogradova 900
17 13.12.02 N. Anikejeva 900
18 13.12.02 V. Aleksandrova 900
19 13.12.02 O. Titova 900
20 13.12.02 O. Kotter 900
21 13.12.02 E. Vassiljeva 900
22 13.12.02 N. Martõnova 900
23 13.12.02 Erni Nirgi 3269
    Kokku 24169

Anonüümsete annetuste puhul märkida ka annetuse riigieelarvesse kandmise kuupäev

Kuupäev: 03. jaanuar 2002. a.

Allkirjaõiguslik isik: TIIT TOOMSALU