Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm

Uudised

Pressiteated
Välispoliitika

Vasakpartei pole rahul tööandjate manifestiga

 

24. jaanuaril avalikustas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu oma majanduspoliitiliste meetmete kogumi aastateks 2007-2011. Vasakpartei leiab, et selles manifestis on mitmeid punkte, mille eesmärk on Eesti rahvas ja riik välja suretada.

Tööandajad leiavad, et on vaja reformida Eesti tööseadusandlus nii, et see vastaks tööandjate vajadustele, unustades, et töölepingu puhul on peale tööandja tegemist ka töötajatega. Selline ühepoolne lähenemine näitab ilmset vaenulikkust töötaja vastu. Soovides reformida tööseadusandlust töötajavaenulikuks, ei ole tööandjad rahul ka töötajate õigusega streigile ja soovivad neid niivõrd piirata, et see muutub juba mõtetuks. Selline lähenemine töötajale ei ole kooskõlas euroopalike väärtustega ja suurendab veelgi meie tööealise elanikkonna lahkumist teistesse riikidesse. Tööandjad ütlevad ka sõnaselgelt välja, et nad soovivad kohalikke töötajaid hakata asendama võõrtööjõuga.

Vasakpartei on nõus tööandjate selle nõudega, mis soodustab töötajate ümber- ja täiendõppe vabastamist erisoodustusmaksust.

Äärmiselt ebaõiglane on ka tööandjate nõudmine, et tuleks veelgi suurendada FIEde sotsiaalmaksukoormust, olukorras, kus FIEd on pidevalt olnud ebaõiglaselt maksustatud poole kõrgemate maksudega kui osaühingud ja aktsiaseltsid.
Eesti tulevikule ohtlikuks peab Vasakpartei ka tööandjate ettepanekut hakata järkjärgult kaotama tasuta kõrgharidust ja pöörata peatähelepanu kutseharidusele. Selline lähenemine eestlaste üldisele haridustasemele, ei vasta reaalsusele, kus Eestimaa väike rahvaarv ja geograafilis-majanduslik potentsiaal peaks olema eelkõige suunatud teadusmahukate tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste väljaarendamisele.

Kõige inimvaenulikum punkt on tööandjate manifestis eesmärk 5.1.1, mis soovib tõsta üldise vanaduspensioniiga järk-järgult 67 eluaastani ning suurendada tööjõust väljumise keskmist vanust 65 aastani 2010. aastaks. Eesti meeste keskmine oodatav eluiga oli Eurostati 2004 aasta andmetel 66 eluaastat, mis tähendab, et Eesti mehed hakkavad surema tööpostil jõudmata kunagi pensioniikka.

Eesti Vasakpartei leiab, et tööandjate manifest ei hooli suures osas ei töötajatest, meie riigi tulevikust ja lõppkokkuvõttes ka tööandjatest, kelle suurim varandus peaks olema töövõimeline ja eluga rahul olev töötaja.

25.01.2007

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika