EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI IX KONGRESS

Eestimaale on vaja uut poliitilist programmi

Pealkirjas oleva juhtmõtte all pidas Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei täna, 9. detsembril Tallinnas oma IX kongressi. Kongressil osalesid kõikide maakondade ja suuremate linnade esindajad - kokku 124 delegaati.

Erakonna tegevusest eelmisest kongressist möödunud aja jooksul andis ülevaate kongressile esitatud ESDTP Keskjuhatuse aruandes ESDTP esimees Tiit Toomsalu. Elavas arutelus elu üle tänases Eestis osalesid erinevate piirkondade esindajad. Mõttevahetuse tulemusel jäi kõlama seisukoht, et Eestimaa võib kriisist välja viia ainult uus poliitiline arusaam, mis põhineb euroopalikul sotsialistlikul poliitikal ning sotsiaalsel turumajandusel. Paljud sõnavõtjad väljendasid eitavat suhtumist Eesti astumisse Euroopa Liitu ja NATO-sse.

Kongressil vastuvõetud dokumentide hulgas on erakonna põhiseisukohti avavad deklaratsioonid ja avaldused "Sotsiaaldemokraatlikust ja sotsialistlikust poliitikast Eestis", "ESDTP välis- ja julgeolekupoliitilistest põhiseisukohtadest", "Põhiseadusliku reformi vajadusest Eestis" ja "Poliitilisest koostööst parlamendiväliste opositsioonierakondadega". Samuti võeti vastu resolutsioon "Suhetest Sotsialistliku Internatsionaaliga".

Kongressil valiti ESDTP uus Keskjuhatus ja Kontrolltoimkond ning kinnitati ESDTP Keskkogu uus koosseis. Erakonna esimeheks valiti üksmeelselt tagasi Tiit Toomsalu.

Kongressil osalesid külalistena mitmete Eesti parteide ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad. Samuti võtsid kongressi tööst osa Soome Vasakliidu peasekretär Ralf Sund, Läti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei esindaja Leonardo Barkaus ning C. Teut ja V. Finckenstein Saksamaalt. Oma tervitused olid kongressile saatnud mitu Eesti ametiühingut ja ESDTP vennasparteid teistest riikidest - viimatinimetatute hulgas olid tervitused Leedust, Rootsist, Taanist, Itaaliast ja mujalt.

ESDTP pressiteenistus

Teate edastas Pille S^alamov
ESDTP Keskbüroo
9. detsembril 2000

Ajalugu
Lingid