EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI X KONGRESS

Täna, 19. jaanuaril toimus Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei X kongress. Kongressist võtsid osa delegaadid Eesti kõikidest piirkondadest. Külalistena osalesid mitmete Eesti erakondade esindajad, samuti Läti Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei, Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Soome Vasakliidu esindajad, kes kõik esinesid omapoolse tervitussõnavõtuga.

ESDTP aastasest tegevusest esitas kokkuvõtte erakonna esimees Tiit Toomsalu.

Arutelu tulemusel kinnitati avaldus "ESDTP toetab uut poliitiliselt laiapõhjalist valitsust ja uut rahvusliku ühtsuse kokkulepet", 25 poliitilist resolutsiooni Eesti siseriiklikest ülesannetest ja läkitus valijaile kohalike volikogude valimisteks oktoobris 2002 .a. "Tõuse ja sära - Eestimaa vajab Sind".

Kongress valis ESDTP esimeheks kahe kandidaadi seast taas Tiit Toomsalu, 21-liikmelise ESDTP Keskjuhatuse, ESDTP Kontrolltoimkonna ja moodustas ESDTP Keskkogu.

Kongress andis Vaino Väljasele ESDTP auesimehe nimetuse.

19. jaanuar 2002
ESDTP Keskbüroo

Ajalugu
Lingid