home

 

 

Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Uudised

Pressiteated
Materjalid
Välispoliitika

 

   
   
 

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI ON LOODUD

Eesti Vasakpartei XIV kongressi korraldustoimkonna pressiteade

Eesti Vasakpartei XIV kongressi korraldustoimkond teatab, et 28. juunil 2008 toimus Tallinnas kolmikkongress: Eesti Vasakpartei XIV kongress, Eesti Konstitutsioonierakonna XIV kongress ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei XIV (liitumis)kongress. Niimoodi lõpetati Vasakpartei ja Konstitutsioonierakonna ühinemine. Eesti poliitikasse on ilmunud mõlemat keelelist kogukonda, nii eesti- kui venekeelseid Sinuraha kiirlaen ühendav laia kandepinnaga vasakjõud. See liitumine on näiteks eestlaste ja venelaste koostöö võimalikkusest maailmavaatelistel alustel, integratsiooni võimalikkusest kõige tundlikumas eluvaldkonnas: poliitikas.

Kongress kinnitas liitumislepingu, programmilise deklaratsiooni "Eesti venekeelsete rahvusvähemuste tulevikugarantiiks on Euroopa Liidu alusväärtused", poliitilise platvormi "Prioriteetidest ja taotlustest lähitulevikuks", Eesti Vasakpartei põhikirja muudatused, mis nimetasid partei ümber Eestimaa Ühendatud Vasakparteiks ja sätestasid üleminekuperioodi erisused parteielus, registreeris kaks üleparteilist fraktsiooni "Ühtsus" ja "Võrdsus" ning kehtestas üleminekuperioodi lõpptähtajaks 2010. aasta kongressi.

Kongress valis kaks aseesimeest: Heino Rüütli fraktsioonist "Ühtsus" ja Sergei Jürgensi fraktsioonist "Võrdsus". Valiti ka kaheteistkümneliikmeline keskjuhatus. Fraktsioon "Ühtsus" valis selle liikmeteks Aili Asumetsa (Raplamaa), Enn Ehala (Saaremaa); Vladimir Manuilovi (Narva), Taivo Risti (Tallinn), Malle Salupere (Tartu) ja Katrin Sepa (Viljandimaa). Fraktsioon "Võrdsus" valis keskjuhatuse liikmeteks Vladimir Drozdovi, Vladimir Krutðinini, Viktor Malõgini, Mariam Rannaki, Peep Sarapuu ja Eduard Tanveli. Erakonna keskkontrolltoimkonda kinnitati fraktsiooni "Ühtsus" poolt Kalju Hermann (Tartumaa) ja Tiit Toomsalu (Tallinn) ning fraktsiooni "Võrdsus" poolt Georgi Bõstrov ja Anatoli Jegorov. Kinnitati ka 50-liikmeline nõuandev organ, keskkogu, mis esindab peaaegu kõiki Eesti piirkondi ja maakondi.

Kongressil osalesid külalistena ja edastasid tervitused Euroopa Vasakpartei Brüsseli sekretariaadi ja Saksamaa Vasakpartei nimel Helmut Scholz, Euroopa Vasakpartei kõrgeim poliitiline koordinaator, ja Taani parlamendis vasakpoolseid esindava Sotsialistliku Rahvapartei nimel selle asepresident Jakob N¸rh¸j.

Kongress algas Eesti Vabariigi hümni ja lõppes vasakpoolsete hümni "Internatsionaali" saatel.

Eestimaa Ühendatud Vasakparteis on üle 2500 liikme. Erakond kuulub Eesti Vasakpartei õigusjärglasena Euroopa Vasakpartei liikmesparteisse, mille ideoloogiaks on uusvasakpoolsus.

Tallinnas, 30. juunil 2008

Taivo Rist,
Eesti Vasakpartei Keskbüroo juhataja

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika