EESTI-SAKSA SOTSIAALDEMOKRAATLIKE NOORTE KOHTUMINE

17. - 19. detsembril külastasid Eestit Saksamaa sotsiaaldemokraatliku suunitlusega noorteorganisatsiooni Junge Demokraten/ Junge Linke (JD/JL) esindajad Malte Krückels ja Julia Schotte. Nendega kohtusid ESDTP Keskbüroo juhataja Heiki Sillari, ESDTP Tallinna organisatsiooni juhatuse liige Pille S^alamov ja ESDTP Noortesektsiooni aseesimees Taivo Rist.

JD/JL eraldus 70-ndail Vabadest Demokraatidest, kelle aetav parempoolne poliitika ei meeldinud tollastele noorteorganisatsiooni liidritele. Sellest ajast tegutseb JD/JL ilma emaparteita. Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Võrku (European Network of the Democratic Young Left, ENDYL) kuuluvatest organisatsioonidest on JD/JL üks aktiivsemaid.

Kohtumine möödus sõbralikus üksteisemõistmise õhkkonnas. Tutvustati oma organisatsiooni ja selle paiknemist oma riigi poliitilisel maastikul, samuti oma arusaamu Euroopa Liidu ja NATO laienemisest. Käsitleti Baltimaade sotsiaaldemokraatlike noorte koostööd. Arutati üleeuroopalise inimõiguste-, immigratsiooni- ja asüüliteemalise konverentsi "Knocking on Europe's Door" korraldamist Berliinis 31. jaanuarist 2. veebruarini. M. Krückels ja T. Rist kuuluvad selle konverentsi korralduskomiteesse. M. Krückels ja J. Schotte edastasid kutse Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühenduse (ENDYL) peaassambleele Berliinis 2. ja 3. veebruaril. Otsustati jätkata edaspidiseid kokkusaamisi.

Taivo Rist
ESDTP Noortesektsiooni aseesimees
Tallinnas, 19. jaanuaril 2002. a.

Lingid