ESDTP HAKKAS REBASE VADERIKS

ESDTP Noortesektsiooni Tallinna Ühenduse koosolek 6. aprillil 2002 arvas, et Tööpartei pole piisavat tähelepanu pööranud looduskaitsele. Mõte sai teoks 18. juunil, kui ESDTP sõlmis Tallinna Loomaaiaga lepingu, millega Tööpartei hakkab punarebase (Vulpes vulpes) vaderiks. Tööpartei tasub ühe rebase söögi kulud. Raha selle jaoks tuli Tööpartei noortesektsiooni liikmetelt.

Rebane valiti sellepärast, et ta on kõigile tuntud loom, tal ei ole rahva seas halba mainet ja ta on punane. Enamiku rahvaste mütoloogias on rebane kavaluse ja arukuse võrdkujuks.

See pole mingi ennekuulmatu asi, et mõni Eesti erakond spondeerib Tallinna Loomaaeda. Eelmiste riigikogu valimiste eel tegi seda mitu erakonda. Millise looma vaderiks oli Rahvaerakond Mõõdukad? Ei mäleta? Mina mäletan. See oli merikotkas. Millise looma vaderiks oli Reformierakond? Ei mäleta? Mina ka ei mäleta. Mäletan ainult seda, et algul tahtsid nad tasuda oravate ülalpidamiskulud, aga siis selgus, et oravad elavad Veskimetsas vabalt ja nende ülalpidamiskulu on 0 krooni. Siis nad valisid ühe muu looma. Mõõdukad ja Reformierakond äpardusid selles mõttes, et valija ei seosta neid erakondi nende poolt spondeeritavate loomadega. Hästi läks Keskerakonnal, kes hakkas ninasarviku vaderiks. (Aga temal ka sisuline valik puudus.)

Praegu ühelgi Eesti erakonnal peale ESDTP vaderilepingut ei ole. Võib arvata, et nüüd, kus valimised jälle ukse ees, hakkavad teisedki erakonnad Tööpartei eeskuju järgima.

Taivo Rist,
ESDTP NS Tallinna Ühenduse esimees

18. juuni 2002

Lingid