GORBATS^OVI PARTEI SANKT-PETERBURGI PIIRKONNA ESINDAJA KÜLASTAS TALLINNA

20. juunil külastas Eestit Vene Ühinenud Sotsiaaldemokraatliku Partei Noortesektsiooni Sankt-Peterburgi piirkonna välispoliitika toimkonna Balti komisjoni juht Jevgeni Konovalov. Konovaloviga kohtusid ESDTP esimees Tiit Toomsalu, ESDTP Keskbüroo juhataja Heiki Sillari, ESDTP Noortesektsiooni esimees Taivo Rist, ESDTP NS Narva ühenduse esimees Aleksei Nalivaiko, ESDTP Naisorganisatsiooni juht Katrin Sepp ning ESDTP Keskjuhatuse liige Tartumaalt Heiki Soop.

Kohtumine möödus sõbralikus üksteisemõistmise õhkkonnas. Tutvustati oma erakonda ja selle paiknemist oma riigi poliitilisel maastikul, samuti oma arusaamu Euroopa Liidu ja NATO laienemisest.. Arutati VÜSDP Sankt-Peterburgi piirkonna ja ESDTP noorteorganisatsiooni suhteid. Otsustati jätkata edaspidiseid kokkusaamisi.

Taivo Rist
ESDTP Noortesektsiooni esimees

Heiki Sillari
ESDTP Keskbüroo juhataja

Ajalugu
Lingid