NOORTESEKTSIOONI ESINDAJA EI TAHA PUUDUJÄÄGIGA RIIGIEELARVET

19. jaanuaril 2002 peetud ESDTP X kongressil võttis erakonna noortesektsiooni poolt sõna ESDTP Noortesektsiooni aseesimees Taivo Rist. Järgnevalt on toodud ära tema sõnavõtt.

"Täna soovitakse vastu võtta 25 resolutsiooni Eesti sisepoliitikast. Nende seas resolutsioon 14 deklareerib kuni 15%-lise riigieelarve puudujäägi lubatavust sotsiaalprogrammide rahastamiseks.

Panen ette nimetatud resolutsioon ära jätta või kui soovitakse, et resolutsioone oleks siiski 25, asendada see resolutsiooniga, mis nõuab riigieelarve tasakaalu säilitamist. Vastava ettepaneku redaktsioonitoimkonnale ma ka kirjalikult esitasin.

Võetud laenud tuleb tagasi maksta järeltulevatel põlvedel. Pean ebaeetiliseks elada tulevaste põlvede kulul, kes peaks olema ühiskonna kalleim vara. Peale selle seab riigieelarve puudujääk tugeva surve alla rahvusliku valuuta stabiilsuse.

Ameerika Ühendriikides on pärast II maailmasõda olnud riigieelarve kogu aeg puudujäägis, välja arvatud 2 aastat Eisenhoweri ajal. Millised on olnud selle tagajärjed? Kui Saksa mark kasutusele võeti, kehtestati algselt vahetuskursiks 1 USD = 4,8 DEM. 90-ndate keskel aga käis USA dollari kurss juba 1,5 DEM piiri peal ära. Dollari kurss hakkas tõusma siis, kui võimule tuli Bill Clintoni valitsus, mis rõhutas tasakaalustatud riigieelarve vajalikkust.

Ka Argentiina riigieelarve oli aastaid suure puudujäägiga. Eelmise aasta lõpul oli Argentiina sunnitud oma valuutat järjekordselt alla hindama ning tunnistama, et ta on niivõrd pankrotis kuivõrd üks riik olla saab. Ma ei taha sama saatust Eestile!

Kui laenu siiski võtta, siis ainult uute väärtuste loomiseks. Laenatud summa jagamine sotsiaalprogrammideks on täiesti lubamatu!"


Järgnenud arutelus avaldati arvamust, et kui sõjas on tarvis relvastust, ei küsi keegi, kas eelarve on tasakaalus või ei. Relvi tuleb toota ja kõik! Aga Eesti sotsiaalne seisukord on hullem kui II maailmasõja ajal: kui me täna sotsiaalprogramme ei rahasta, siis järgmist põlvkonda enam ei tulegi. Lõpuks võeti riigieelarve puudujääki lubav resolutsioon 14 vastu ilmse ülekaaluga (6 vastuhäält).

ESDTP NS

Ajalugu
Lingid