HÄSTI UNUSTATUD VANA

Kalev Kallemetsa artikkel "Uus majandus -- uus inimene" asub http://www.ekspress.ee/arhiiv/2000/48/aosa/ari4.html

Kalev Kallemets kirjutas 30. novembri 2000 "Eesti Ekspressis" uuest inimesest, kellesarnaseid on varsti kõik kohad täis ja kes "... on alati aus, vastutulelik, naeratav, sõbralik, tolerantne, aktiivne; ta mõjub sooja, lähedase ja usaldusväärsena". Palju muidki kiidusõnu toob uue inimese kohta Kallemets.

Lugedes hakkas artikkel mulle üha tuttavam tunduma. Tõepoolest, uue inimese tekkest räägiti juba minu lapsepõlves. See on inimene, kes elab, töötab ja mõtleb kommunistlikult. "Ta on tolerantne. Rass, rahvus, vanus, keel, usk, arusaamad, iseloom, sugu, sissetulek ei oma tema jaoks tähtsust." Kas pole kristallpuhta kommunisti pilt?

Praktikas võisid kommunistid inimestega väga pahasti ümber käia, kui selgus, et nende päritolu on ebasoovitav, s.t. liiga hea. Ma ei tea, kas kogemata või ei, kuid ka Kallemets on jätnud uue inimese poolt tähtsusetuks peetavate andmete seast välja päritolu.

"Ta ei salli riiklikku tervishoidu, kus ta peab seisma tunde järjekordades, veel vähem riiklikku kooli, mis esimese kahe nädalaga tegi ta väiksest tütrest hüsteeriku, või makse, mis röövivad 70 protsenti tema sissetulekust." Ja on sallimatu kodanlike igandite vastu, ütles kommunismiehitaja moraalikoodeks.

Tingimata tuleb nimetada klassikuid. Need on eeskujulikud inimesed, kes vajalike iseloomuomaduste ilmutamise tõttu on saavutanud kiiduväärseid eesmärke: Ronald Reagan, Margaret Thatcher ja iseenesestki mõista püha Bill Gates.

"Iga inimene võib talle abiks olla, iga juhust on ta valmis ära kasutama. Iga tüdruk võib olla järgmine armuke" -- vaat see ei lähe kristallpuhta kommunistiga kokku. Tõeline kommunist ei olnud lõdva püksikummiga. Muide, kuidas on uute klassikutega? Kas võib näiteks Thatcheri või Kohli kohta öelda, et iga tüdrukut vaatas ta kui potentsiaalset armukest? Vist käib see lõik rohkem Kallemetsa enese kohta.

Kahtlemata on ja tuleb veelgi maailma uusi inimesi, nagu oli Nõukogude Liidus ka eeskujulikke kommuniste, kuid katse kujundada ENAMUST inimkonnast selliseks ebaõnnestub paratamatult. Tööpartei teab, et uue inimese loomise/ kasvatamise kava on määratud nurjumisele. Ta on seda ise järele proovinud. Reformierakond vist mitte. Jääb ainult loota, et Kallemets ei hakka kõiki vägisi ümber kasvatama ning neid, kes ümber kasvada ei soovi, koonduslaagritesse pistma.

Ei kirjutanud Kallemets midagi koonduslaagritest. Kuidas võib uuest inimesest siiski saada koonduslaagrite loomise eestvedaja? Ütleb ta ju sõnaselgelt: "Ta teab, et vägivald on mõttetu. Vägivald ei ole kunagi vahend, vaid alati uue halva allikas."

Nüüd kõrvutagem seda teise lõiguga: "Kuigi riigi totter õigussüsteem ei suuda neid süüdi mõista, teab iga aus inimene, et nad on kaabakad. Nende tegevus ühiskonnas on takistatud." Nii et on inimesi, kes on kaabakad, kuigi kohus pole neid süüdi mõistnud. Ja on KEEGI, kes otsustab, et inimene on kaabakas ja tema tegevust tuleb takistada kohtuväliste vahenditega -- edasi ma esialgu ei mõtle...

On ka teine omadus, mille poolest uus inimene kommunistist erineb. Uus inimene vihkab riiki ja selle organeid: kohtu-, haridus- ja tervishoiusüsteemi. Meelsasti ajaks ta ilma läbi. See näitab, et ta ei sõltu toimetuleku-, lapse-, eluaseme- ja muudest toetustest ega pensionist. Teisisõnu: uus inimene on rikas.

Enamus rahvast ei ole rikas. Vaadake kasvõi tänast Eestit. Sellest tuleneb kahetsusväärne tõik, et uus inimene vastandab ennast enamikule rahvast. On võimalik riik, mille kodanikest enamus on kommunistid või fas^istid. Või terroristid. Ka vaene võib olla kommunist, fas^ist või terrorist. Kuid vaene ei või olla uus inimene. Ja sellepärast ei teostu Kallemetsa utoopia iialgi.

Taivo Rist,
Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Noortesektsiooni esimees

Ajalugu
Lingid