Eesti Vasakpartei liikmeks astumise
AVALDUS

 

Eesti Vasakpartei …………………………………….. piirkonna/allosakonna esimehele
(allorganisatsiooni nimetus: Tallinn, Tartu, Narva, maakond, ametiühing)

 

Mina, ………………………………………………………………

 

Isikukood .........................................................................................

 

Haridus .............................................................................................
              (alg-, kesk-, kõrgem)

Kodune aadress, postiindeks ja telefon (e-mail):  ………………………………….

 

............................................................................................................

Soovin astuda Eesti Vasakpartei liikmeks alates tänasest kuupäevast.

 

Kuupäev “.......” ................................ 200..... a.

Isiklik allkiri .....................................................................


(joonealuse osa täidab Eesti Vasakpartei)

Koosoleku otsus ...............................................................................................

Esimehe allkiri ...................................................................................................

Liikmepileti, kaardi nr. .......................................................................................

Kuupäev “.......” ................................. 200... a.

Täida ankeet, prindi välja, allkirjasta see ja saada aadressil Tallinn 10510, Peapostkontor, Postkast 4102  või vii piirkonna juhataja kätte. Sinuga võetakse ühendust!