EESTI VASAKPARTEI  KESKBÜROO /SEKRETARIAADI/

PRESSITEADE

 

Eesti Vasakpartei sekretariaat teatab, et vastavalt kutsele, mis saadi Konstitutsioonierakonnalt 06.12.2007.a  ja vastavalt mandaadile, mille kinnitas erakonna Keskjuhatus 05.12.2007.a., osalesid partei aseesimees Malle Salupere ja üleriigilise konsultatiivse Keskkogu esimees Tiit Toomsalu  09.12.2007.a. Konstitutsioonierakonna korralisel kongressil.

 

Eesti Vasakpartei delegatsioon edastas kongressil kinnituse valmisolekust kahe partei liitumisläbirääkimisteks. Keskjuhatuse kinnitatud mandaat  nimetas läbirääkimisteks delegatsiooni, kehtestas mandaadi piiirid ja sätestas läbirääkimiste korralduslikud aspektid.

 

Konstitutsioonierakonna kongressil käsitleti eraldi päevakorra punktina vastavasisulisi läbirääkimisi nii Vene Erakonnaga Eestis kui Eesti Vasakparteiga.  Kui VEE oma ettepanekutes rõhutas rahvuslikul identiteedil tugineva ühtse parem-konservatiivse vene erakonna loomist, siis EVP oma ettepanekutes rõhutas rahvusülese ja vasakideoloogial tugineva erakonna loomist. Ettepanekutes rõhutati Eesti Vasakpartei euroopalikku iseloomu, tema väljundit Euroopa  Vasakparteisse ja Euroopa Parlamendi fraktsiooni Ühendatud vasakpoolsed.

 

Eesti Vasakpartei läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Malle Salupere, Enn Ehala, Taivo Rist, Tiit Toomsalu ja Heino Rüütel.

 

Konstitutsioonierakonna kongressil kinnitatud läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad  Georgi Bõstrov, Vladimir Vaingort, Vladimir Parol, Anatoli Jegorov, Sergei Jürgens ja Marianna Rannak.

 

Erakonna sekretariaat käsitles oma 13.12.2007.a töökoosolekul läbirääkimistega seotud tehnilisi probleeme.

 

 

Tallinnas , 13.12.2007.a.

 

T.Rist

Keskbüroo juhataja