ESDTP TOETAB UUT POLIITILISELT LAIAPÕHJALIST VALITSUST JA UUT RAHVUSLIKU ÜHTSUSE KOKKULEPET

Jaanuaris 2002. a. asetleidnud kolmikliidu valitsuse kokkuvarisemine on loonud uued võimalused eetilisteks ja poliitilisteks muutusteks ühiskonnas ning uue rahvusliku ühtsuse kokkuleppe ettevalmistusteks.

Kümme aastat tagasi sündinud ühiskondlik kokkulepe Eesti riikluse taastamiseks restitutsioonilise riikliku ja maailmavaatelise järjepidevuse alusel on ennast ammendanud. Täna tunnistab rõhuv enamus poliitilistest jõududest Eesti ühiskonna sotsiaalset lõhestumist, räägitud on klassivastuolude taastekke ohust selle äärmuslikemais vormides.

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei hindab Eesti kapitaliringkondade tõstatatud ideed uue rahvusliku kokkuleppe sõlmimiseks ja Eesti Suurettevõtete Assotsiatsiooni korduvaid initsiatiive tuua erakonnad, ametiühingud ja tööandjad ühise laua taha.

Vastamaks suurettevõtjate esitatud küsimusele, kas Andres ja Pearu suudavad koostööd teha, soovitab ESDTP küsimuse inspireerinud teoses ka Hundipalu Tiidu kujule tähelepanu pöörata.

Erinevalt lagunenud senise kolmikliidu erakondadest ja mõnest senisest opositsioonierakonnast hindab Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei ettepanekut rahvusliku tasakaalu otsimiseks erinevatele maailmavaadetele tuginevate sotsiaalpoliitiliste jõudude ja neid esindavate erakondade osalusel katsena pehmendada ja ületada vastuolu Eestis valitsevate XX sajandi algusele iseloomulike varakapitalistlike suhete ja XXI sajandi Euroopa arenenud kapitalismi iseloomustavate tõekspidamiste vahel.

Nimetatu kontekstis tervitab ESDTP X kongress kolmikliidul põhinenud Eesti Vabariigi valitsuse tagasiastumist, mis võimaldab astuda samme Eesti tuleviku rajamiseks uuele rahvusliku ühtsuse kokkuleppele, ja toetab laiapõhjalise rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse moodustamist.

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei toetab uue rahvusliku ühtsuse kokkuleppe sõlmimist tööandjate, töövõtjate ja erakondade vahel ning ootab Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonilt tõhusaid meetmeid selle saavutamiseks.

Tallinnas 19. jaanuaril 2002. a.
ESDTP X kongress

Noortesektsioon
Ajalugu
Lingid