OSALUSEST EESTI VABARIIGI RIIGIKOGU 2003. AASTA VALIMISTEL

ESDTP erakorralise XI kongressi resolutsioon

1. Osaleda Eesti Vabariigi Riigikogu 2003. a. märtsivalimistel iseseisva nimekirjaga kavandatava valimiskampaania rahastamiseks vajalike vahendite olemasolul.

2. Seada valimiskampaania keskmesse Eesti tänane jätkusuutlikkus Euroopa Liiduga integreerumise kontekstis -- elukvaliteet, sotsiaalsed garantiid, looduskeskkond ja selle väärtustatus homses Eestis Euroopa Liidu osana.

3. Kinnitada ESDTP valimiskampaania põhiloosungiteks:
* Euroopa liitu pole kiiret -- ütle "EI!" euroliidu rahvahääletusel 14. septembril 2003!
* 500-kroonise toimetulekupiiri aastal 2003 teeme 1400-krooniseks elatusmiiniumiks aastal 2004! Elatusmiinimum, mitte aga toimetulekupiir!

4. Kaitsta eelseisval valimismaratonil õigluspõhimõtet "Tööd ja leiba - ei vaesusele!", sealhulgas väärtustena teese:
* Tööinimesele inimväärne elu! Vaesusega saab ja tuleb võidelda! Ausse ausus ja eneseväärikus!
* Ka Sina, kes sa täna ei tööta, oled ühiskonna võrdväärne liige!
* Haridus võrdselt kättesaadavaks kõigile! Vaid see on meie lastele ukseks turvalisse maailma!
* Tööpartei on valmis lõpetama monopolide hinnaterrorit - anna selleks meile võimalus!
* Reformitud-lammutatud tervishoiusüsteem taas riigi vastutada ja kanda! Tühistame patsiendivaenuliku ravikindlustusseaduse!
* Lõpp Eesti põldude, metsade, kalavete, muude loodusvarade lagastamisele omaniku või varga hetkekasu ajendeil! Tööpartei on keskkonnasäästlik vasakerakond!
* Tööpartei toetab astmelist tulumaksu - see on rahvusliku küünarnukitunde taassünd!
* Poliitikute ja ministrite palganumbrite aluseks alampalk!
* Ka lastetusmaks on lahendus -- uus ühiskondlik lepe Eesti rahva edasikestvuseks vajab loobumisi, rohkem aga siiski töökohti!
* Eestist õiglusriik! Algatame ja viime läbi riigikogus avalduse "Ajaloolis-õiguslikust hinnangust omandireformi käigus sundüürnike represseerimisele Eesti Vabariigis!"
* Ainult vasaktsentristlik võimuliit suudab keskenduda inimesele!
* Valid Tööpartei - valid sotsiaalse kindlustunde homme ja ülehomme!

5. ESDTP deklareerib, et austades Eesti elanikkonna enamuse veendumust sõjalise garantii vajalikkusest Eesti riikluse püsimajäämiseks tulevastele põlvedele, loobub ESDTP vastustamast liitumist NATO sõjalise ja poliitilise organisatsiooniga.

ESDTP rõhutab samas, et ta jätkuvalt ei käsitle NATO liikmelisust ainuvõimaliku tagatisena Eesti Vabariigi riikluse julgeolekule. Selleks on ka rahvusvaheliselt tunnustatud kuuluvus Euroopa Põhjala blokivälisuse ja neutraliteedipiirkonda. Tunnustame uueneva NATO perspektiivi kujuneda uusi globaalseid julgeolekupoliitilisi ohte pärssivaks globaalseks julgeolekusüsteemiks.

6. ESDTP toetab ametiühinguliikumist kui sotsiaaldemokraatliku maailmavaate ja poliitika loomulikku kandjat töö ja kapitali tänases brutaalses vastasseisus Eestis. Kolmepoolsed tööandjate, töövõtjate ja valitsuse läbirääkimised vajavad riigikogu valimiste järel vasaktsentristlikku valitsust!

ESDTP erakorraline XI kongress
Tallinnas 30. novembril 2002. a.

Lingid