ESDTP IX KONGRESSI OTSUS
ESDTP POLIITILISE PROGRAMMI UUENDAMISEST

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei poliitiline programm 30. novembril 1996. a. esitatud redaktsioonis peegeldas adekvaatselt ühiskondlikke ja sotsiaalseid arenguid Eestis lõppeva sajandi üheksakümnendatel aastatel.

XXI sajandi lävepakul, mil Eesti on sisenemas uude arengufaasi, vajab Eesti ühiskondlikke realiteete arvestavaid uusi, sotsiaaldemokraatlikke ja euroopalikke väljakutseid arvestavaid lahendeid.

Eestis aset leidnud ühiskonnasisesed muutused tõstatavad uued poliitilised ülesanded, mille põhisisuks on tööinimese kaitse kapitalivõimu stiihia oludes ja ühiskonda stabiliseeriva positiivse programmi esitamine.

ESDTP Tallinna linnaorganisatsiooni positiivne algatus erakonna uue poliitilise programmi väljatöötamiseks vajab viimist üleparteilisele tasandile. ESDTP-l on aeg esitada rahvale euroopalikule sotsiaaldemokraatlikule maailmavaatele tuginev arenguprogramm.

ESDTP IX kongress OTSUSTAB:

1. Moodustada ESDTP poliitilise programmi uuendamiseks toimkond koosseisus:
Hannes Aarma, Rein Birnbaum, Hillar Eller, Paul Kenkmann, Nikolai Kulikov, Mati Luukas, Lembit Miil, Uno Sepp, Heiki Sillari, Urmas Soosõrv, Jüri Tammaru, Juhan Tamme, Tiit Toomsalu, Vladimir Veimer, Vaino Väljas.

2. Soovitada toimkonna töö lähtealuseks ESDTP Tallinna linnaorganisatsiooni ettepanekud erakonna programmi uuendamiseks.

3. Seada poliitilise programmi eesmärgiks sellele tulevikku positiivselt vaatava, sotsiaalseid väärtusi taastava, ühiskonda liitva iseloomu andmise.

4. Viia 2001. aastal läbi erakonna uuendatud poliitilise programmi kavandi üleparteiline arutelu ja esitada see seisukoha võtuks erakonna järgmisele korralisele kongressile.


Tallinnas, 9. detsembril 2000. a.

ESDTP IX kongress

Piirkonnad
Ajalugu
Lingid