TÕUSE JA SÄRA -- EESTIMAA VAJAB SIND!

Läkitus valijaile kohalike volikogude valimisteks oktoobris 2002. a.

Eestimaalane, kaaskodanik, sõber!

Taas on kätte jõudmas aeg, kui Sinust, tavalisest maksumaksjast või koguni ühiskonna murelapsest saab korraga ARMAS VALIJA.

Sinu riigi põhiseadus on andnud sulle vaid ühe mooduse riiki juhtida - valikute tegemise valimistel.

Tänane päev on Sinu valiku või valimata jätmise tulemus, mida võid ise hinnata.

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei nimetuses on sõna SOTSIAALDEMOKRAATLIK, mis tähendab, et ka väikseim ja väeteim ei jää üksi, teda aidatakse, sest ta on seda väärt.

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei nimetuses on sõna TÖÖ, sest just see on elu alus, loonud kõik maailma rikkused ja muutunud rikkurite ning vahendajate silmis häbistavaks - töö olevat nende jaoks, kes endale tulusamat tegevust ei leia..

Kui see oleks nii, ei saaks oma õiguste eest seista pikettide ja streikidega.

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei nimetuses on sõna PARTEI, mis on olnud paljukiidetud ja paljuneetud läbi aegade. Tööpartei on jõud, mis toetub loovale, Eesti Vabariiki ülesehitavale tööle, mida meilt tahetakse ära võtta.

Eelseisvad linna- ja vallavolikogude valimised näitavad Sinu valmisolekut toetada ausalt arenevat vasaktsentristlikku Eesti Vabariiki. Unusta olupoliitikute libekeelsed lubadused võita ebamäärast nime kandva liiduga, kuhu on taas "valitud" vanad tuttavad igipõlised toompealased. Ent poliitiline valik tähendab valida erakonda ja selle poliitikat.

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei VAJAB SIND, et Sinul ja Sinu lastel oleks töine tulevik oma kodumaal.

Sinu tulevik on täna kaasaaitamises Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei koostööle Keskerakonna, Rahvaliidu, Kristliku Rahvapartei ja vasaktsentristlike vene poliitiliste erakondadega.

Hea eestimaalane, kaaskodanik, sõber! Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei läheb 2002. a. linna- ja vallavolikogude valimistele Eesti rahva vaesema osa eestseisjana nii linnas kui maal.

Sõda vaesusega võiduka lõpuni - see on meie eesmärk!

Tule Tööparteiga - töötav mõistus võidab!

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei X kongress
Tallinnas, 19. jaanuaril 2002. a.

Noortesektsioon
Ajalugu
Lingid