SUHETEST SOTSIALISTLIKU INTERNATSIONAALIGA

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei on põhikirjaliselt ennast määratlenud euroopaliku sotsiaaldemokraatliku erakonnana.

Lugeda otstarbekohaseks ja õigeaegseks ESDTP sidemete laiendamist rahvusvahelise sotsiaaldemokraatliku liikumisega.

Volitada erakonna keskjuhatust alustama läbirääkimisi, taotlemaks vaatlejaliikme staatust Sotsialistlikus Internatsionaalis.

Tallinnas, 9. detsembril 2000. a.

ESDTP IX kongress

Piirkonnad
Ajalugu
Lingid