ESDTP IX KONGRESSI AVALDUS
PÕHISEADUSLIKU REFORMI VAJADUSEST EESTIS

ESDTP VI kongressi eriavalduses "Millist riiki me tahame?" detsembris 1997. a. sisaldus hoiatus eesti rahva ja riigivõimu vahelise lõhe süvenemise eest, mille põhjuseks on taasiseseisvunud Eesti Vabariigi sisearengu rajamine minevikunostalgial tuginevale restitutsiooniideoloogiale. Kongress deklareeris vajadust Eesti riikluse alustugede reformiks, üleminekut uuel põhiseaduslikule korral ja XX sajandi lõpukümnendi reaaliatel tuginevale II Eesti Vabariigile.

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei deklareerib: PÕHISEADUSE MUUTUSED PEAVAD LOOMA EELDUSED VÕIMU JA RAHVA VÕÕRANDUMISE ÜLETAMISEKS, RIIGI VASTUTUSE TÕSTMISEKS KODANIKE PÕHIÕIGUSTE JA VABADUSTE GARANTEERIMISEL TEGELIKKUSES, EESTI VABARIIGI KUJUNDAMISEKS PÕHISEADUSLIKU REFORMI KÄIGUS RAHVA HEAOLU KANDVAKS DEMOKRAATIAKS - EUROOPALIKUKS RAHVARIIGIKS.

ESDTP tervitab riigikogus toimuvat arutelu, mille käigus riigikogus esindatud erakonnad on esitanud ühtekokku ligi 50 ettepanekut kehtiva põhiseaduse muutmiseks. Samas on ESDTP vastu valitsuskoalitsiooni kuuluvate Isamaaliidu, Reformierakonna ja erakonna "Mõõdukad" sammudele piirata põhiseaduse muudatuste ring kitsalt riigikaitseliste aspektidega.
ESDTP IX kongress peab vajalikuks näha põhiseaduses ette vajalikud tagatised Eesti ühiskonna ees seisvate eluliste ülesannete lahendamiseks. Seetõttu on vaja põhiseadust täiendada järgnevalt:

· Sätestada põhiseaduslikult kodanikuõigustena õigus eluasemele, tööle, õiglastele palgatingimustele ja vanurite õigus sotsiaalsele kaitsele. Sellega seoses taotleme Euroopa parandatud ja täiendatud Sotsiaalharta vastavate punktide ratifitseerimist.
· Sätestada põhiseaduse artiklites 56 ja 103 ette rahva seadusandliku algatuse õigus.
· Sätestada põhiseaduse artiklis 62 riigikogu liikme poliitiline vastutus. Valijatele tuleb anda saadiku tagasikutsumise õigus.
· Sõnastada põhiseaduse artiklis 78 presidendi volitused seadusandliku, täitev- ja kohtuvõimu tegevuse tasakaalustamiseks. Sätestada artiklis 79 Vabariigi Presidendi otsevalimine hääleõiguslike Eesti kodanike poolt.

ESDTP IX kongress avaldab veendumust, et põhiseaduse vastavusse viimine ühiskonna vajadustega nõuab kõigi poliitiliste jõudude siirast koostööst.


Tallinnas, 9. detsembril 2000. a.

ESDTP IX kongress

Piirkonnad
Ajalugu
Lingid