home

 

 

Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Uudised

Pressiteated
Materjalid
Välispoliitika
Ajaleht
 

Põhikirja muudatustest

Eesti Vasakpartei XIII kongress

18.12.2004

Oluliseim muudatus meie põhikirjas on erakonna nime muutmine. Olukorras, kus Mõõdukad aasta alguses oma nime samuti sotsiaaldemokraatideks vahetasid, on meil vaja neist eristuda. Ettepanek on seoses meie liikmelisusega Euroopa Vasakparteis muuta meie erakonna nimi: Eesti Vasakpartei

Selleks, et meie põhikiri väljendaks reaalselt toimuvat, on meil nüüdseks kirjas ka liikmemaksu alampiir, mis on 100 krooni aastas. Piikonnaorganisatsiooni esindaja võib liikme liikmemaksust vabastada ja esitab sellekohase nimekirja keskjuhatusele. Et tagada paremat kontrolli liikmemaksude kasutamisel, laekuvad liikmemaksud partei põhiarvele, kust nad vajadusel piirkondadele tagasi jaotatakse.

Parteist lahkumise avaldus võib olla esitatud kohalikule organisatsioonile, piirkonnaorganisatsioonile või partei keskjuhatusele ja jõustub keskjuhatusse saabumise kuupäevast.

Piirkonnaorganisatsioonides, kus partei liikmed asuvad territoriaalselt hajutatult ja nende arv ei ole suur, võib organisatsiooni juhtimiseks olla nimetatud koordinaator esimehe õigustes. Piirkonnaorganisatsioon lähtub oma tegevuses partei põhikirjast ja programmist, keskjuhatuse kinnitatud piirkonna statuudist

Kuna paari viimase aasta jooksul on meil vabatahtlikkuse alusel tegutsenud keskbüroo ja välissekretär, milledest ei ole meil vanas põhikirjas juttu, siis nüüd on seadustatud ka need. Keskbüroo on keskjuhatuse tegevuse tehniliseks teenindamiseks ja teeb ka jooksvaid päevakajalisi poliitilisi avaldusi, mis võivad kuuluda tagantjärgi kinnitamisele keskjuhatuses kui seda nõuab vähemalt üks keskjuhatuse liikmetest.

Partei reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, kusjuures selle otsuse poolt peab hääletama vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekule lähetatud volitatud esindajatest.

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika