ESDTP IX KONGRESSI RESOLUTSIOON POLIITILISEST KOOSTÖÖST RIIGIKOGUVÄLISTE OPOSITSIOONIERAKONDADEGA

Eesti Vabariigi taasiseseisvumisjärgselt poliitilisi arenguid kujundanud erakonnad, olles seotud kümnendil tehtud ideoloogiliste poliitiliste valikutega, ei ole objektiivselt suutelised esitama värskeid poliitilisi lahendeid, ületamaks lõhet rahva ja riigivõimu vahel.

ESDTP kongress peab vajalikuks tihendada koostööd Eesti Kristliku Rahvaparteiga, Eesti Demokraatliku Parteiga, Eesti Iseseisvusparteiga, Vene Erakonnaga Eestis, Vene Ühtsusparteiga ja teiste asjast huvitatutega ka kohalikul tasandil eesmärgiga anda Eesti ühiskonnale ARVESTATAV UUS VALIKUVÕIMALUS Riigikogu ja kohalike volikogude eesseisvatel korralistel valimistel.


Tallinnas, 09. detsembril 2000. a.

ESDTP IX kongress

Piirkonnad
Ajalugu
Lingid