EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI KESKJUHATUSE LIIKMED AASTAL 2000

Tiit Toomsalu ESDTP esimees
Kalju Hermann ESDTP Tartumaa organisatsioon
Uno Kallas ESDTP Tallinna organisatsioon
Paul Kenkmann ESDTP Tartumaa organisatsioon
Nikolai Kulikov ESDTP Narva organisatsioon
Helmi Kurba ESDTP Tallinna organisatsioon
Mati Luukas ESDTP Järvamaa organisatsioon
Lembit Miil ESDTP Pärnumaa organisatsioon
Arvi Palmsalu ESDTP Lääne-Virumaa organisatsioon
Toivo Pangsepp ESDTP Harjumaa organisatsioon
Väino Põldes ESDTP Tallinna organisatsioon
Uno Sepp ESDTP Ida-Virumaa organisatsioon
Urmas Soosõrv ESDTP Läänemaa organisatsioon
Pille S^alamov ESDTP Tallinna organisatsioon
Lilli Z^aivoronskaja ESDTP Tallinna organisatsioon
Jüri Tammaru ESDTP Tartumaa organisatsioon
Pear Tang ESDTP Tallinna organisatsioon
Vladimir Veimer ESDTP Tallinna organisatsioon
Liidia Verner ESDTP Narva organisatsioon
Külli Välisson ESDTP Saaremaa organisatsioon

Valitud ESDTP VII kongressil detsembris 1998.

Ajalugu
Lingid