home

 

 

Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm
Kongressid
Valimised

Uudised

Pressiteated
Materjalid
Välispoliitika

 

   
   
 

Euroopa Vasakpartei koosolek Berliinis

12-14 jaanuaril 2007 toimus Euroopa Vasakpartei keskjuhatuse ja esimeeste koosolek Berliinis. Eesti Vasakparteist osalesid Euroopa Vasakpartei juhatuse liige Marju Karin ja Eesti Vasakpartei esinaine Sirje Kingsepp. Koosolekul käsitleti Euroopa Vasakpartei 2007. aasta eelarvet ja tegevusplaane. Otsustati, et välja töötamist nõuab oma hariduspoliitika suund ning kiiret reageerimist nõuab energiapoliitika, millest otseselt sõltub Euroopa julgeolek.

Euroopa peab saama tugeva uue näo, milles on oluline roll sotsiaalsete probleemide lahendamisel, demokraatia juurutamisel, rahu tagamisel ja ökoloogiliste printsiipide rajamisel. Vastu võetud deklaratsiooni teksti võite saksa keeles lugeda siit.

Pikemat kajastust leidis keskkonnapoliitika ja sellega seotud laienev tuumaenergia kasutusele võtmine. Hans-Kurt Hill, Saksa Bundestagi liige ja energiapoliitika esikõneleja tõi oma ettekandes välja probleemid, mida tuumaenergia juurutajad tihtipeale ei kajasta. Tuumajaamade töötamisel on ohud, mis võivad lõppeda katastroofiliselt. Kuhu pannakse tuumajaama jäätmed ja kes maksab kinni plutooniumi ja kauaks ka seda jätkub. Euroopa Vasakpartei on kategooriliselt vastu tuumajaamadele ja tuumaenergiale, alternatiiv on üle Euroopa kiiremas korras töötada välja taastuvenergia ja õpetada inimesi energiat säästma.

Euroopa Vasakpartei tunneb muret Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika pärast ja on vastu Euroopa Liidu jätkuvale militariseerimisele.

13. jaanuaril toimus Euroopa Vasakpartei liikmesparteide esimeeste koosolek, millest võtsid osa ka Saksa Vasakpartei esimees Lothar Bisky, Vasakpartei Bundestagi fraktsiooni esimees Oskar Lafontaine,  WASGi partei esimees Klaus Ernst ja mis seeläbi pakkus laiemat huvi Saksa meediale. Selle koosoleku saksakeelset kokkuvõtet saate lugeda siit.

14. jaanuari hommikul asetati, igaaastase tavakohaselt, pärjad Rosa Luxemburgi ja Karl Liebknechti mälestussambale Berliini Friedrichsfelde surnuaial ja ühineti iga-aastase manifestiga nende auks.


Pressiteate edastas Marju Karin
15 jaanuar 2007 a.

 

Pildil vasakult: Helmut Scholtz (Saksa Vasakpartei välissuhete juhataja), Lothar Bisky (Saksa Vasakpartei esimees), Oskar Lafontaine (Vasakpartei Bundestagi Vasakpartei fraktsiooni esimees), Alekos Alavanos (Kreeka Synaspismose esimees), Klaus Ernst (WASGi partei esimees)
 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika