EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI ANNETUSED 1. APRILLIST 30. JUUNINI 2003

Tallinna Linnakohtu REGISTRIOSAKOND
Endla 10, Tallinn 10142

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI
Registrikood 80060022

1. 30.05.03 Tiit Toomsalu 34911210229 rahaline 3800 Erakonna toetuseks

Anonüümsete annetuste puhul kuulub äramärkimisele ka annetuse riigieelarvesse kande kuupäev.

Kuupäev: 01. juuli 2003. a.

Allkirjaõiguslik isik: Tiit Toomsalu
Raamatupidamise eest vastutav isik: Tiit Toomsalu

Aruanded