EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI ARUANNE ERAKONNALE LAEKUNUD VAHENDITE KOHTA

Tallinna Linnakohtu registriosakond
Endla 10, Tallinn 10142

Ajavahemik, mille kohta esitatakse: 01. jaanuar - 31. märts 2003. a.

Erakonna nimi/ registrikood: Eesti Sotxsiaaldemokraatlik Tööpartei, reg.nr. 80060022, Kentmanni 13, Tallinn.

Jrk. nr. Laekumise kuupäev Laekunud vahendite liik (sh. anonüümsed annetused) Väärtus kroonides Laekumise allikas (nimi, isiku-/ registrikood)
1. 29. jaan. -- 28. veebr. annetus 20200.- Sihtasutus “Mihkel Martna fond” Reg.nr. 90006437
2. 13.01-20.03 annetus 101300.- vastavalt nimekirjale
3. 9.- 22.01 liikmemaks 631.- TIIT TOOMSALU
    KOKKU: 122131.-  

Anonüümsete annetuste puhul märkida ka annetuse riigieelarvesse kandmise kuupäev

Kuupäev: 01. aprill 2003. a.

Allkirjaõiguslik isik: Tiit Toomsalu
Raamatupidamise eest vastutav isik: Tiit Toomsalu

Kinnitatud rahandusministri 1. juuni 1999. a. määrusega nr. 42


Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Keskbüroo
Rävala pst. 8 Tallinn 10143, B-korpuse II korrus, tuba 213
Tel/ fax (372) 6 612 402
Tel (372) 6 612 406
E-mail esdtp@solo.ee

Aruanded