EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI ANNETUSED 1. JAANUARIST 31. MÄRTSINI 2003

Tallinna Linnakohtu REGISTRIOSAKOND
Endla 10, Tallinn 10142

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI
Registrikood 80060022

1. 13.01.03 L. Treimann 43801080247 rahaline 10.000 Riigikogu valimisteks
2. 13.01.03 J. Kallas 33310100280 rahaline 5.000 Riigikogu valimisteks
3. 13.01.03 V. Toots 33602262751 rahaline 5.000 Riigikogu valimisteks
4. 13.01.03 A. Kuhlap 34605086516 rahaline 10.000 Riigikogu valimisteks
5. 13.01.03 V. Aleksandrova 37212040393 rahaline 10.000 --
6. 13.01.03 N. Anikejeva 45102110258 rahaline 10.000 --
7. 13.01.03 A. Kotter 42711080213 rahaline 2.000 Riigikogu valimisteks
8. 13.01.03 V. Vinogradova 42812270270 rahaline 3.000 --
9. 22.01.03 E. Vassiljeva 42101010317 rahaline 8.300 --
10. 29.01.03 Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” 90006437 rahaline 6.000 Riigikogu valimisteks
11. 07.02.03 T. Rist 34711100308 rahaline 5.000 Riigikogu valimisteks
12. 14.02.03 T. Rist 34711100308 rahaline 5.000 Riigikogu valimisteks
13. 14.02.03 A. Kotter 42711080213 rahaline 4.500 Riigikogu valimisteks
14. 21.02.03 Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” rahaline 11.700 Riigikogu valimisteks
15. 28.02.03 Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” rahaline 2.500 Riigikogu valimisteks
16. 10.03.03 A. Leping 36310272714 rahaline 4.000 Riigikogu valimiskulude katteks
17. 10.03.03 N. Martõnova 45101020406 rahaline 7.500 --
18. 13.03.03 A.L uukas 33909240273 rahaline 8.500 Riigikogu valimiskulude katteks
19. 20.03.03 R. Bitjakova 44602140259 rahaline 3.500 --

Anonüümsete annetuste puhul kuulub äramärkimisele ka annetuse riigieelarvesse kande kuupäev.

Kuupäev: 01. aprill 2003. a.

Allkirjaõiguslik isik: Tiit Toomsalu
Raamatupidamise eest vastutav isik: Tiit Toomsalu

Aruanded