Esilehele

Dokumendid

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

PRESSITEADE

Eesti Vasakpartei Tallinna linnaorganisatsiooni juhatuse korralisest koosolekust septembris 2007.a.

 

 

 

 15.09.2007.a. leidis aset Tallinna linnaorganisatsiooni juhatuse koosolek

Koosolek arutas küsimust “Olukorrast parteis – kuidas edasi" Otsustati toetada erakonna tegevuse jätkuvust, toetada partei uue juhtkonna mandaati partei tegevuse esindamisel ja  suunamisel. Tallinna linnaorganisatsiooni tugigrupile anti mandaat ajutiseks partei tehnilise keskuse / EVP Keskkbüroo (sekretariaat)/ administreerimiseks.

Arutati seisukohavõttu ühiskonnas välja kujunenud russofoobsesse, antikommunistlikku ja ajaloolises plaanis antinõukogulikku avalikku arvamuse suhtes.Leiti, et küsimus ei ole ei rahvuspoliitiline ega ka Eesti-Vene suhteid käsitlev, vaid tendentsis toestada teatud jõude huvi  Euroopa ja maailmaajaloo kui II Maailmasõja järgse maailmakorralduse aluste ümberkirjutuseks. Arutelu keskmes oli ka hinnangute andmine 1941.a. ja 1949.a aset leidnud küüditamisele ja selle eest vastutavatest isikutest, samuti Eesti Vabariigi  vastu 1940.a. juunis aset leidnud NSV Liidu agressioonist, väidetavast okupatsioonist ja annektsioonist liitriigi koosseisu liiduvabariigi staatuses. Otsustati arutelu jätkata .

Küsimuses sellest, milline eluvaldkond võiks Eesti Vasakpartei tegevuse fookuses ja avalikes seisukohavõttudes olla tänastes tegutsemise tingimustes domineeriv – leiti üksmeelselt, et selleks võiks olla sotsiaalse stabiilsuse ja kindlustatuse teema laias käsitluses.

Eesti Vasakpartei Tallinna linnaorganisatsiooni juhatus toimib käesoleval ajal 14 liikmelises koosseisus, esindades kõigi Tallinna linnaosade, aga ka Eesti Laskurkorpuse veteranide algorganisatsiooni

 

Tallinna organisatsiooni juhatus  

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika