Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm

Uudised

Pressiteated
Välispoliitika

PRESSITEADE

EESTI VASAKPARTEI Tallinna linnaorganisatsiooni

juhatuse koosolekust 11.11.2007.a..

 

 

DISKUSSIOON  ANTISOVETISMI, ANTIKOMMUNISMI JA RUSSOFOOBIA ILMINGUST EESTIS JÄTKUB.

11.11.2007.a. leidis aset Eesti VP Tallinna linnaorganisatsiooni juhatuse koosolek. Käsitleti kavandatud küsimusteringi. Jagati laiali 2002.a. erakonna poolt asutatud asutatud Sihtasutuse  “Mihkel Martna Fond” kutsed rahvusvahelisele workshopile teemal “Sotsialism 21.sajandil

Linnaorganisatsiooni liikmelisuses käsitlevalt tehti kaks põhimõttelist otsust. Esiteks tagaseljaotsus juhatusse kuuluva L.Zaivaronskaja erakonnast lahkumise taotluse rahuldamata jätmise kohta. Leiti, et kuuluvus linnaorganisatsiooni konverentsi poolt valitud juhtorganisse seab selle liikmele kõrgendatud nõudmised parteisse kuulumisel ja sellest lahkumisel. Sellise avalduse eelselt tuleb maha panna volitused valitud institutsiooni liikmena. Selgitati, et mittenõustumisel on avaldajal õigus apellatsioonile partei aukohtus. Tallinna linnaorganisatsiooni esimehele tehti ülesandeks informeerida otsusest avalduse esitajat. Käsitleti pretsedenti loovalt ka Soome Vabariigi kodaniku Pentti Kosoneni Eesti Vasakparteisse astumise avaldust. Eesti kuuluvus Euroopa Liitu võimaldab liikmelisust Eesti erakondades ka Eesti kodakondsust mitte omavatele välismaalastele. Sellisena oli viidatud avaldus Eesti Vasakparteile esmakordne. Vastavuses Eesti Vasakpartei põhikirjaga pakuti sooviavaldajale  toetajaliikme staatust.

Käsitleti erakonna üleriigilises konsultatiivses Keskkogus  toimivat arvamustevahetust partei tulevikuarengute kohta.

Leidis aset  jätkudiskussioon teemal “Suhtumises Eesti avalikkuses kujunenud russofoobsesse, antikommunistlikku ja endise Nõukogude ühiskonnamudelit halvustavasse suhtumisse”.   Diskussiooni jätkatakse.

Tallinna linnaorganisatsiooni juhatuse 2007.a. viimane korraline koosolek kavandati detsembrisse 2007.a.. Põhiküsimusena oodatakse informatsioon Euroopa Vasakpartei II kongressi kohta, mis leiab aset Prahas 23-25.11.2007.a.. Eesti Vasakparteid esindab euroopa-ülesel kongressil 8 liikmeline delegatsioon.

Tallinnas, 12.11.2007.a.

T.Toomsalu

Linnaorganisatsiooni esimees

 

 

                          

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika