Esilehele

Eesti Vasakpartei delegatsioon osales Euroopa Vasakpartei II kongressil Prahas 23.–25. novembril 2007

EVP PRESSITEADE

Dokumendid

Euroopa Vasakpartei II korraline kongress toimus Prahas 23.–25. novembril 2007 ning sellel osales Eesti Vasakpartei kaheksaliikmeline delegatsioon koosseisus erakonna aseesimehed Enn Ehala ja Malle Salupere (delegatsiooni juhid), välissekretär (samal ajal keskbüroo juhataja kohusetäitja ja keskjuhatuse liige) Taivo Rist, keskbüroo liikmed Vladimir Manuilov ja Heino Rüütel, erakonna Tallinna linnaorganisatsiooni liige Aita Rüütel, partei Raplamaa organisatsiooni esimees Aili Asumets ja partei Viljandimaa organisatsiooni esimees Katrin Sepp.

  Euroopa VP II kongress oli Euroopa uusvasakpoolse liikumise võimas foorum, millel osalesid 505 delegaati 19 liikmesparteist ja 10 vaatlejaparteist Euroopa Liidu enamikust liikmesriikidest, aga ka naabrusaladelt, näiteks Moldova võimupartei Moldova KP.   Eesti Vasakpartei nimel esinesid täiskogul Heino Rüütel, kes käsitles ametiühinguliikumist Eestis, Taivo Rist, kes käsitles Eesti VP suhtumist Iraagi ja Afganistani sõtta, ning Malle Salupere, kes käsitles sotsiaalpoliitikat tänapäeva Eestis.   Euroopa VP uueks esimeheks valiti Lothar Bisky (Saksa Vasakpartei), aseesimeheks Graziella Mascia (Itaalia Kommunistliku Taassünni Partei), peavarahoidjaks valiti tagasi Pedro Marset (Hispaania KP). Euroopa Vasakpartei Keskjuhatusse, kuhu igast liikmesparteist kuulub kaks liiget, mees ja naine, kinnitati Eesti VP esindajatena Enn Ehala ja Katrin Sepp. Euroopa VP presidentide nõukogusse kuuluvad vastavalt ametikohale Eestist praegu erakonna aseesimehed Malle Salupere ja Enn Ehala.   Kongress rahuldas mitme erakonna taotlused nende staatuse kohta Euroopa Vasakparteis. Vaatlejaliikmest edutati täisliikmeks Moldova Kommunistlik Partei ning Türgi Vabaduse ja Solidaarsuse Partei. Uuteks vaatlejaliikmeteks kinnitati Itaalia Ühendatud Kommunistlik Partei (lisaks praegu täisliikmeks olevale Itaalia Kommunistliku Taassünni Parteile) ja Belgia Vasakpartei (lisaks praegu täisliikmeks olevale Vallooni Kommunistlikule Parteile). Külalisstaatus anti Ühtsuse Koalitsioonile Suurbritanniast, mis ühendab 7 väikeerakonda, sh. Suurbritannia Kommmunistliku Partei Euroopa ida- ja lääneosa vasakparteide konsolideerumise teemal võttis sõna Moldova KP esimees Vladimir Voronin. Vasakpoolsuse lõhestatus Euroopas tuleb ületada. Kongress võttis vastu pöördumise Euroopa tulevikust “Rahu, areng ja tööhõive tagatud õigustega”, mis on järgmiseks 2 aastaks Euroopa VP liikmesparteide poliitiline platvorm. Kongressi käigus toimus hulk Eesti VP esindajate kohtumisi teiste liikmesparteide esindajatega Taivo Rist Eesti Vasakpartei Keskbüroo esindaja

 

 

                          

 

 

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika