Esilehele

Dokumendid

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

Mis saab Euroopast EDASI?

LUUES ALTERNATIIVE

EUROOPA VASAKPARTEI II KONGRESSI LÕPPDEKLARATSIOON

PRAHAS, 23.–25. NOVEMBER 2007

Praha üleskutse tegutsemiseks

Rahu, areng ja tööhõive koos õigustega

 Neoliberaalsed valikud, mida on põhjustanud ülemaailmse militaristliku ja finantskapitalismi tungivad vajadused, viivad väljakannatamatule sotsiaalsele regressile ja juhivad Euroopa surnud punkti. Rohkem kui kunagi varem on aeg vastu seista ja avada alternatiivne tulevikunägemus.

 Meie, Euroopa Vasakparteisse kuuluva 29 erakonna delegaadid üle kogu Euroopa, kogunesime Euroopa Vasakpartei II kongressile, et deklareerida oma tugevat tahet tegutseda aktiivselt Euroopa Liidus ja selle liikmesmaades, samuti väljaspool selle piire, et muuta Euroopa poliitika demokraatlikumaks ja õiglasemaks, et sellega kaasneksid suurem tööhõive ja väärikad tööd, sotsiaalne kaitse, keskkonnakaitse areng ja võitlus rahu eest maailmas. See on meie ettevalmistuste tee Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimiste suunas, lähema koostöö suunas kõigi sellest huvitatud demokraatliku suunitlusega rahu kaitsvate jõudude, ametiühingute ja sotsiaalsete liikumiste vahel.

Meie, vasakpoolsed, võitleme täistööhõibe eest ning töötuse ja ebakindluse vastu.

 Euroopa töörahvas teab, kuidas nende õigusi on alavääristatud, kuidas nende töö on muutunud järjest ebakindlamaks ja et vanusega suureneb oht töötuks jääda. Mis puudutab noori inimesi, siis teavad ka nemad, et leida tööd, mis ei oleks tähtajaline, on järjest raskem ja raskem. Samuti seda, kuidas tööaeg venib järjest pikemaks.

Ebakindlus on õige nimetus sellele, mis iseloomustab Euroopat, hoolimata asjaolust, et dokumentides nimetatakse seda sotsiaalseks sidususeks. Paindlik turvalisus (flexicurity) tähendab ohtu saada uuesti tüssata.

See on taust, millel Euroopa uued liidrid soovivad levitada paindlikku turvalisust üle kogu Euroopa. Selle eesmärk pole mitte tööde turvalisuse suurendamine, vaid kollektiivlepingute lammutamine ja seadusliku kaitse vähendamine vallandamise eest ilma seda korralikult põhjendamata.

Meie, vasakpoolsed, oleme võidelnud ja jätkame võitlust Bolkensteini direktiivi vastu, avalike teenuste ja ühiste hüvede erastamise vastu, alates veest ja energiat.

Meie esimene üleskutse tegutsemiseks on suunatud töörahvale ja nende organisatsioonidele. Ühiselt me nurjame katsed levitada ebakindlust töös ja paindlikku turvalisust. Euroopa jaoks see ei anna ära meie sotsiaalseid õigusi. Iga isiku jaoks annab see õiguse plaanida turvaliselt tema elu.

 Meie, vasakpoolsed, võtame kliimamuutust tõsiselt ja kutsume üles kiiretele tegudele.

 Ökoloogid ja teised teadlased on aastaid üksinduses hüüdnud. Viimaks on nende häält kuuldud. Globaalne soojenemine on selgelt tihedalt seotud inimeste tootmise ja tarbimise viisiga. Kapitalistlik tootmisviis levib kõikjal. Sellepärast on globaalset soojenemist tekitavate gaaside väljalaske radikaalne vähendamine saanud ellujäämise küsimuseks.

Euroopa Vasakpartei toetab kõiki otsuseid, millega kehtestatakse kohustusi globaalse soojenemise peatamiseks ja tagasipööramiseks. Me ühineme Kioto lepingu ratifitseerimise ülemaailmse raamistiku nõudmisega tegutseda, kehtestada riikidele auahneid eesmärke ja karistusi juhul, kui need saavutamata jäävad.

Me teame, et see probleem on kasvanud tänapäeval tohutu suureks ainuüksi seetõttu, et poliitika on ennast kõrvale jätnud ja lasknud turul lahendusi otsida. Võitlus kliimamuutustega ei puuduta ainult majanduslikku sõltumatust fossiilsetest kütustest ega energiakasutuse vähendamist, vaid põhimõtteliselt meie maade ja linnade tsivilisatsiooni ja tarbimise mudelit.

Meie teine üleskutse tegutsemiseks on suunatud nendele, kes mõistavad tsivilisatsiooni muutuste pakilisust, mida tekitab muutuv kliima. Meie Euroopa on niisugune, kus avalik võim on kaasatud keskkonna mõttes jätkusuutlikku arengusse. Meie Euroopa on taastuva energia Euroopa, mis kaitseb loodust ja loodusressursse ja kus harmoonilised linnad investeerivad puhtasse ühistransporti. Selles Euroopas toimivad ökoloogiline majandus ja põllumajandus kogukondade kasuks ja solidaarsuses kõigi inimestega meie maakeral! 

Meie, vasakpoolsed, oleme sõja vastu ning rahu ja relvitustamise poolt.

Afganistani ja Iraagi siseasjadesse sekkuti demokraatia ja inimõiguste nimel, kuid kaasa tõi see ainult kannatusi, surma ja uusi konflikte. On aeg lõpetada okupatsioon, kui me soovime peatada sõja ja terrorismi spiraali. On aeg tegutseda rahu ja inimeste õiguste nimel eeskätt Lähis-Idas.

Washingtonis plaanitakse juba uut sõda, seekord Iraani vastu. Euroopa valitsused peavad sõjalised lahendused tagasi lükkama. Ainult Lähis-Ida tuumavabaks muutmine väldib uusi sõjalisi sündmusi.

Konflikti Iraani tuumaprogrammi ümber saab ja peab lahendama läbirääkimiste teel vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Ähvarduste keelest tuleb loobuda.

Euroopa Liidu ametlik poliitika peab olema rahu meie maailmajaos ja kogu maailmas. Õhutõrjesüsteemid, mida Washington tahab paigutada Tšehhimaale ja Poolasse, näitavad Euroopa mitteküpsust ja Venemaa provotseerimist. Eurooplased teavad, mis oli külm sõda, ega taha seda tagasi.

 Meie kolmas üleskutse on suunatud kõigile eurooplastele. Me peame hoolitsema rahulikuma ja õiglasema maailma eest. Sellepärast tahame Euroopat, mis keeldub võidurelvastusest ning püüdleb ja võtab täie vastutuse pideva relvitustamise eest. See on Euroopa, mis on poliitiliselt sõltumatu USA-st, toetab poliitilis-sõjalistest blokkidest mõtlemisest ülesaamist ja olemasolevast ülesaamist, Euroopa ilma väliste sõjaväebaasideta oma piires.

 Meie, vasakpoolsed, usume inimeste otsusesse.

 Euroopa valitsused esitasid Lissaboni EL lepingu uut teksti Euroopa võiduna. Kahjuks see pole seda. Lissaboni leping asendab Nizza EL lepingu ja kordab olulises osas peamiselt sedasama, mille Prantsuse ja Hollandi inimesed tagasi lükkasid. Selle tekst kinnitab taas vanas Euroopa põhiseaduse leppes väljendatud suundumusi ning vaba ja moonutatud konkurentsi põhimõtet, mille Euroopa poliitilised, finants- ja rahanduslikud institutsioonid peavad rakendama. Selle tagajärgedeks on töö ja elu ebakindlus ning rünnakud palkade, sotsiaalse kaitse ja avalike teenuste vastu.

 Tõeline uudis on see, et seekord tahavad valitsused tõesti inimesed otsustamisest kõrvale jätta. Euroopa Vasakpartei ütleb “Ei!” uuele EL leppele ja me kutsume kõiki inimesi Euroopa Liidus tutvuma EL leppe sisuga.

Euroopa Vasakpartei ei ohverda demokraatiat, vabandades seda raskustega.

Tegelikult, vastupidi, me teame, et Euroopa probleeme saab ületada üksnes rohkema demokraatiaga. Kui lõhe eliidi ja kodanike vahel jätkab süvenemist, siis on Euroopa ebaõnnestunud.

Meie neljas üleskutse tegutsemiseks on Euroopa Liidu kodanikele: me lükkame tagasi Lissaboni leppe ja pooldame referendumit, mis võimaldab üldrahvalikku debatti Euroopa projekti tulevikust.

Meil on projekt Euroopa jaoks.

Me teame, et ükski valitsusevahetus iseenesest ei taga muutust praeguses poliitikas. Uus õigluse silmapiir nõuab, et tahe muutuda jõuaks poliitikasse, mida Euroopa Liit surub peale liikmesriikidele.

Me tahame muuta Euroopat.

Meie Euroopa tagab rohkem demokraatiat eurooplastele, täistööhõibe ja sotsiaalse kaitse töötajatele, võitleb rassismiga ja annab immigrantidele samad õigused ja võrdsed võimalused ning lõpetab igasuguse naiste ja homoseksuaalsete inimeste diskrimineerimise.

Meie Euroopa toob solidaarsuse regioonidesse, austab keelelist ja kultuurilist mitmekesisust, sisaldab universalismi ja lükkab tagasi ühetaolisuse. See on vabaduse Euroopa, kus poliitika, mida aetakse terrorismivastase sõja nime all, ei saa teisi alla suruda.

Selle Euroopaga kaasnevad rahu ja võitlus kliimamuutustega, ta toob solidaarsuse vaesematesse riikidesse ning seisab inim-, sotsiaalsete ja keskkonnaõiguste üleilmastumise eest. See Euroopa vajab kogu Euroopa koostööd ja uut üleeuroopalist julgeolekusüsteemi, mitte NATO laienemist, mis tuleb lõpetada.

 See on väärt võitlemist ja uuesti lootma hakkamist.Euroopa Vasakpartei ühendab erakondi, mehi ja naisi, kes vastamisi tänapäeva raskustega tulevikku vaatavad. Koos arendavad meie erakonnad algatusi eeltoodud neljas tegevussuunas vastavalt igaühe tegevusplaanile ja kehtivatele põhimõtetele. Me kutsume teisi aktiviste osalema nendes kampaaniates. Meil on mälu ja me õpime minevikust. Me uuendame oma ühist kultuuri. Me võtame mitmekesisust eelise ja mitte probleemina. Ja me tegutseme üle piiride, seda nõuavad uusvasakpoolsed, kes on valmis vastu astuma meie aja väljakutsetele.

Praha, 25. november 2007

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika