Esilehele

Dokumendid

Põhikiri
Programm

Uudised

Pressiteated
Välispoliitika

SIHTASUTUSE MIHKEL MARTNA FOND

PRESSITEADE:”Sotsialism 21.sajandil?” rahvusvahelise workshopi tulemused”

 

 

17.11.2007.a. leidis aset Tallinnas hotell “Euroopa” konverentsikeskuses rahvusvaheline workshop teemal “Sotsialism 21.sajandil“ – on see võimalik?. Workshopil osalesid ettekandjad Saksamaalt, Ukrainast, Poolast. Muuhulgas käsitleti ka sedavõrd delikaatset teemat kui “Oktoobrirevolutsioon tänasest vaatepunktist (ajakirjanik Krzysztov Pilawski Poolast). . Etteruttavalt – mitmetahuline teema käsitlus ei olnud üheülbaliselt mustades toonides. Rõhutati murranguliste ajaloohetkede mitmetahulisust läbi aegade.

Workshopil domineeris Saksa uusvasakpoolset maailmavaadet esindava doktor Erhard Crome nägemus ühiskonna evolutsioonilisest arengust läbi sotsiaalse õigluse kaitse ümbritsevat kapitalistlikku raamistikku arvestavalt. Sellele oponeeris Ukraina Kommunistliku noorsooühingu esindajana noor Dmitro Chuprinin, kes rõhutas kontinentaal-Euroopas kaotuse osaliseks saanud klassikalise nõukogude riigisotsialismi  populaarsuse taassündi Ukraina  lihtsa inimese tavateadvuses, kuna mitte kõik ei soovi ega ole võimelised raevukas konkurentsis võitlema – rahva enamus ootab ühiskonna tagatud sotsiaalset stabiilsust ja turvalisust.

Konstanteeriti, et sotsialismi mudel ei ole ka tänasest maailmast kuhugi kadunud – seda näitab miljardilise rahvaarvuga Hiina sotsialismi mudeli elujõud ja Hugo Chavesi Venetsueela  uussotsialismi sünd,  kõrvuti Castro Kuuba klassikalise sotsialismi mudeliga, ladina-ameerikas.

Jõuti tõdemusele, et Euroopas valitsev maailmavaateline doktriin ei ole veel jõudnud uute strateegiliste sotsialistlike elukorralduse visioonide seadmisele – täna on päevakorras sotsialistliku poliitika teostus rahva enamuse huvides pluralistlikus ühiskonnas. Sotsialistliku ühiskonnakorralduse mudel eksisteerib täna vaid minevikumudeli kujul. See omakorda nõuab diskussiooni elavdamist selleks, et otsida tulevikku vaatavaid sotsialistliku elukorralduse mudeleid, mis arvestaksid ka pluralismil tugineva mõtte- ja sõnavabadust.

Eestit esindas Tartu Ülikooli politoloogia kateedri juhataja Rein Toomla kombineeritud internet-audio ettekandega kodusest tõvevoodist. Internetiprojektsioon slaidprogrammist ja telefonitsi esitatud skype-ettekanne käsitles Eesti avaliku arvamuse küsitluse tulemusi suhtumises vasakpoolsusesse, parempoolsusesse ja tsentrismi viimasel kümnel aastal. Ettekandja rõhutas, et nii parem- kui vasakpoolsetena määratleb end ühiskonna vähemus. Rõhuv enamus ühiskonnast identifitseerib end keskklassi kuuluvana.

Paneeldiskussiooni voorus osales üle 30 inimese. Väljapaistvaimaks akadeemiliseks osalejaks nende seas võib pidada hr.Valeri Paulmanni, majandusteaduste doktorit, kes on mitmete sotsialismi nõukogude mudeli hävingu põhjusi käsitlevate monograafiate autor, ja kes oli kaheksakümnendate lõpul Eesti NSV Plaanikomitee esimees ja Ministrite Nõukogu esimehe astäitja ning Nõukogude Liidu kokkuvarisemise hetkel selle riigi Tööasjade minister.

Presenteeriti eesti-saksa-venekeelne publikatsioon dr. Erhard Crome esseedest tulevikust “Sotsialism 21.sajandil?”, mis jõuab Eesti kõigisse suurimatesse raamatukogudesse.

Üritust kajastasid avalikkusele uudisteportaal DELFI ja teleprogramm “Orsent”.

Rosa Luxemburgi Fond ja Mihkel Martna Fond loevad workshoppi kordaläinuks

Mihkel Martna Fondi nimel

Nõukogu liige Tiit  Toomsalu , kontakttelefon: 51 30 358

 

                          

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika