Esilehele

Dokumendid

Põhikiri

Programm

Uudised

Pressiteated

Välispoliitika

 Euroopa Vasakpartei täitevjuhatuse koosolek Brüsselis.

 

                                   

 

  Järjekordne Euroopa Vasakpartei täitevjuhatuse (ExB) koosolek toimus 18.-20. aprillini Brüsselis. Koosolek peeti rahvusvaheliste ametiühingute liidu suures majas, korraldajaks ja organiseerijaks Valloonia Kommunistlik Partei. Ette rutates võib märkida, et üks koosistumine oli organiseeritud Karl Marxi majas, st majas, kus ta kunagi elas ja töötas.

                           

Päevakorras, nagu ikka, oli palju probleeme ja küsimusi, mis vajasid operatiivset lahendamist või olid informatsiooniks. Informatsiooni said juhatuse liikmed Küprose edukatest valimistest, Itaalia väheedukatest valimistest, poliitilisest olukorrast Prantsusmaal, Saksamaal, Balkanil jm, Euroopa Liidu sotsiaalküsimuste olukorrast, partei finantsolukorrast 2007. a, NATO laienemisest, partei 2. kongressi mandaatkomisjoni järelaruandest, ParlaConi 2008  Chisinaus läbiviimisest. Pikemad arutelud ja diskussioonid toimusid Europarlamendi valimiste, individuaalse liikmelisuse ja NATO laienemise, samuti globaalse kriisi teemadel.

Kõikidest koosolekutest võttis osa Euroopa Vasakpartei esimees Lothar Bisky.

 

Laiema ja kirglikuma arvamisvahetuse kutsus esile lähenev NATO aastapäev ja selle organisatsiooni forsseeritud laienemine viimasel ajal. NATOt ja selle laienemist peeti peaaegu üksmeelselt väga ohtlikuks Euroopa Liidule. On juba praegu ette näha, et seda püütakse laiendada Horvaatia, Albaania jt riikide kaudu Vahemere regiooni, et sellega hakata lõhestama ka araablaste riike. Kes on NATOga, see on juba automaatselt demokraatlik riik... Kosovo on aga peaaegu Euroopa südames asuv USA protektoraat. Vaid Moldaavia KP esindaja leidis, et NATO on kasulik. Ta pidas silmas kindlasti Transnistria separatistlikku eraldumist, mis on viimasel ajal hakanud õige diplomaatia rakendamisega laabuma.

 

 Oluliseks peeti Europarlamendi saabuvaid valimisi. Selleks on koostatud ühine platvorm „Koos rahumeelsesse, sotsiaalsesse, ökoloogilisse ja demokraatlikku Euroopasse.“ Seda platvormi võivad kasutada kõik vasakparteid, arvestades oma kohalikku eripära.

 

Individuaalse liikmelisuse küsimuses koosolek Brüsselis ühisele seisukohale ei jõudnud. Asi on palju keerukam kui esialgu arvatud ja erineb regiooniti.

 

 Huvitav ja põhjalik analüüs oli tehtud kogu maailma tabanud majanduskriisist. Kreeka Synaspismose spetsialistid olid teinud ära suure ja mahuka töö. Detailselt olid ära toodud globaalse majanduskriisi põhjused, tegelik olukord, järeldused sellest ja Euroopa Vasakpartei ülesanded.

 

Euroopa Vasakpartei sidemed maailmas pidevalt laienevad. Küllalt suure osa ajast võtsid igat sorti delegatsioonide komplekteerimised maailma eri paikadesse. Juba läks delegatsioon Lähis-Idasse, Iisraeli KP kutsus Iisraeli ja Palestiinasse, ka Gaza piirkonda. Mitu delegatsiooni sõidab Ladina-Ameerikasse, Hiina RVi jm. Euroopa sotsiaalfoorum toimub seekord Rootsis, Malmös, kuhu läheb ka  Euroopa Vasakpartei soliidne delegatsioon. Ka Prahas on korraldamisel Praha kevade nime all teaduslik konverents, Istanbulis on Lähis-Ida konverents jne.

 

Arusaadavalt oli kõne all ka meie partei tegevus ja perspektiivid. Kõigepealt – heaks kiideti meie partei ühinemine Konstitutsioonierakonnaga ideelisel alusel. Euroopa Vasakpartei juhtkond lubas selleks omapoolset abi – nii materiaalset kui moraalset. Ühinemiskongressile lubas tulla „raskekahurivägi“. Kes, selgub hiljem. Selge on aga see, et mitu prominentset isikut nii Europarlamendist kui Euroopa Vasakparteist tulevad kongressile. Kongressi aitavad läbi viia asjatundjad, arvatavasti Brüsseli büroost.

 

Koosolekul oli arutusel ka uute liikmete vastuvõtt Euroopa Vasakparteisse. Esialgu jäävad nad, nagu põhikiri ette näeb, vaatlejate staatusesse. Juttu oli kolmest vasakparteist Hollandist, Poolast jm.

 

                                Brüsseli ExB koosolekul käis

                                                                                   Enn Ehala.

 

 

                          

 

 

 

Esileht Põhikiri Programm Kongressid Pressiteated Materjalid Ajaleht Keskjuhatus Piirkonnad Noortesektsioon Naljanurk  Valimised Aruanded Liikmeks astumine Välispoliitika