ESDTP Noortesektsioon osales Euroopa Vasaknoorte Peaassambleel

21.-23. veebruarini 2003 toimus Turus Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Ühenduse (European Network of Democratic Young Left, ENDYL) Peaassamblee. Eestit esindas Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Noortesektsiooni aseesimees Taivo Rist.

 ENDYL ühendab vasakpoolse maailmavaatega noorte organisatsioone Euroopast. ENDYLisse kuulub 14 organisatsiooni, neist 11 Euroopa Liidust. ENDYL on vastu globaliseerumisele, sh. Euroopa Liidu laienemisele, ja rahvusvaheliste korporatsioonide võimule. 

Kokkutulnuid tervitas Europarlamendi saadik, Soome Vasakliidu liige Esko Seppänen, kes oma ettekandes andis ülevaate vasakliikumise hetkeseisust Euroopas. Ta selgitas ka, miks vasakparteid on viimasel ajal võitnud valimised Hollandis, Tšehhimaal, Slovakkias ja Küprosel, kuid kaotanud enamikus suuremates riikides. 

ENDYLi uuteks liikmeteks võeti vastu Läti Sotsiaaldemokraatlike Noorte Organisatsioon (Läti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei noorteorganisatsioon) ja [‘solid] (sotsialistlikud vasakdemokraadid) Saksamaalt. 

ENDYLi Peaassamblee tegi avalduse “Tegutsemine teistsuguse maailma eest”, milles väljendab soovi ehitada üles teistsugune ühiskond, mis põhineks demokraatial, võrdsusel ja looduskaitsel. Avaldus kritiseerib USA võimalikku sõda Iraagiga ja USA keeldumist ratifitseerimast Kioto keskkonnakaitse protokolli. 

1. märtsil 2003,

ESDTP NS aseesimees

Taivo Rist